Nordatlantiske Fiskeriministre mødtes i Canada

Ministrene og deres repræsentanter blev enige om, at nøjagtige registrede fiskerier er en forudsætning for bæredygtig og ansvalig fiskeriforvaltning. Alle fangster skal være registreret fuldt ud for at sikre, at biologer har tilstrækkelig detaljeret og nøjagtig information for at kunne udvikle troværdig rådgivning.

Torsdag d. 8. juli 2010
Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Emnekreds: Fiskeri, Internationale spørgsmål.

Den 15. Nordatlantiske Fiskeriministerkonference blev holdt i O’Leary, Prince Edward Island i Canada i dagene 5. – 8. juli 2010.

Komplet opgørelse over fangster – en tiltagende nødvendighed for bæredygtig fiskeriforvaltning er nogle af mødets højdepunkter. Nøjagtige fangstopgørelser er et fundament for bæredygtig fiskeriforvaltning, hvilket gavner alle Nordatlantiske kystsamfund.

Canadas Fiskeriminister Gail Shea og Hr. Randy Kamp, Parlaments Sekretær for Fiskeri, var værter ved den 15. Nordatlantiske Fiskeriministerkonference i O’Leary, Prince Edward Island. Fiskeriministrene og deres repræsentanter fra Færøerne, Grønland, Island, Norge og Rusland deltog i konferencen ligesom Repræsentanten for EU’s Kommissær for Maritime Forhold og Fiskeri.

Ministrene og deres repræsentanter blev enige om, at nøjagtige registrede fiskerier er en forudsætning for bæredygtig og ansvalig fiskeriforvaltning. Alle fangster skal være registreret fuldt ud for at sikre, at biologer har tilstrækkelig detaljeret og nøjagtig information for at kunne udvikle troværdig rådgivning. De noterede sig den stigende vigtighed af økosystembaseret fiskeriforvaltning og nødvendigheden af bedre information om påvirkninger af bifangster, udsmid og marine pattedyr på fiskebestande.

Fiskeriforvaltere skal udvikle effektive politikker og reguleringer for at muliggøre komplet opgørelse af både fangster og landinger. Dette baner vejen for gennemsigtighed og giver tillid til, at kvoter fra bilaterale og regionale aftaler bliver respekteret. Teknologi, såsom den udbredte brug af elektroniske fangstregistreringer, hjælper i denne henseende og muliggør deling af viden.

Der er udfordringer ved nøjagtig fangstregistrering og kræver ændringer indenfor fiskerikulturen. Det er en investering både i bæredygtig ressourceudnyttelse og forbrugertillid. Bæredygtig udvikling skal altid inkludere sunde bestande og sunde økonomier.

Ministrene og deres repræsentanter understregede den kritiske nødvendighed af at engagere fiskeriindustrien. De blev enige om, at fiskerier ofte oppebærer kystsamfund, hvor andre beskæftigelsesmuligheder ikke er let tilgængelige. Positive incitamenter til at imødekomme nye tilgange til fangstregistrering blev også identificeret som et essentilt skridt til at sikre ændringer i holdninger og troværdighed fra fiskere.

Ministrene og deres repræsentanter blev enige om at arbejde sammen, både bilateralt og multilateralt, for at opnå forbedrede fangstopgørelser og understøtte forbedret videnskabeligt samarbejde.