Hellefiskekvoten ved Upernavik forhøjet

Landsstyret barsler også med indførelse af månedskvoter fra 2011, der vil resultere i mere fleksibel administration af fiskekvoter.

Mandag d. 8. november 2010
Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Emnekreds: Fiskeri, Miljø og natur, Økonomi.

Landsstyret besluttede ved deres møde i dag, at forhøje hellefiskekvoten for det kystnære forvaltningsområde Upernavik med 500 tons.

Landsstyret godkendte kvoteforhøjelsen på betingelse af, at den ekstra kvote på 500 tons bliver opfisket med langliner og ikke med garn.

- Hvis arbejdet med MSC-mærkning ikke skal skride, må vi være tilbageholdende med for høje kvoteforhøjelser. Denne forholdsvis lille kvoteforhøjelse kan forsvares, da vi skal sikre at fiskeriet skal være bæredygtig. Der er behov for langt flere undersøgelser i området og langt bedre logbogsførelse fra fiskernes side.

Fiskerne må tage et medansvar ved at føre bedre logbøger, hvis vi skal leve op til markedets øgede krav, siger Medlem af landsstyret for Fiskeri, Fangst og Landbrug Ane Hansen.

Landsstyret barsler også med indførelse af månedskvoter fra 2011, der vil resultere i mere fleksibel administration af fiskekvoter. Der udover vil landsstyret øge overvågningen i hellefiskefiskeriet og en plan for dette skal indarbejdes i en forvaltningsplan for hellefisk i Vestgrønland, der gerne skal træde i kraft i 2012.

Landsstyret vedtog for 2010 en TAC for det kystnære fiskeri efter hellefisk i forvaltningsområdet Upernavik oprindeligt på 6.000 tons.