Flere penge for færre fisk

Denne forhandling sikrer et nødvendigt bidrag til Landskassen. Et beløb, der er større end hidtil, og som samtidig har reduceret en del af fiskekvoterne til EU, således at der nu både tages hensyn til den biologiske basis for fiskeriet og det grønlandske fiskerierhvervs interesser, herunder den fortsatte toldfrihed for grønlandske fiskeriprodukter i EU

Tirsdag d. 7. februar 2012
Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Emnekreds: EU og Grønland, Fiskeri.

Ny protokol til Fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Grønland med flere penge for færre fisk

Grønland og EU har i dag afsluttet forhandlingerne om en ny fiskeripartner-skabsaftale, som for perioden 2013 – 2015 vil regulere EU’s fiskeri i grønlandsk farvand samt EU’s betaling herfor. Siden maj 2011 har der været tre forhandlingsrunder i henholdsvis Ilulissat, Bruxelles og København. Forhandlingerne er blevet gennemført på embedsmandsplan. Derudover har repræsentanter fra det grønlandske fiskerierhverv været en del af den grønlandske delegation. Derud-over har der i løbet af processen været en række tekniske møder.

Det kan oplyses, at selve fiskeriaftalen ikke er ændret, men betingelserne for fiskeriet, som er reguleret i en protokol tilknyttet fiskeriaftalen, er revideret på en række områder.

”Jeg er tilfreds med resultatet af denne forhandling, som sikrer et nødvendigt bidrag til Landskassen. Et beløb, der er større end hidtil, og som samtidig har reduceret en del af fiskekvoterne til EU, således at der nu både tages hensyn til den biologiske basis for fiskeriet og det grønlandske fiskerierhvervs interesser, herunder den fortsatte toldfrihed for grønlandske fiskeriprodukter i EU” siger medlem af landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug Ane Hansen.

Ane Hansen peger videre på, at der ved protokollen ud over at justere EU’s betaling og fiskerettigheder er sket en del tekniske ændringer i protokollen.

Forhandlingsresultatet skal nu endelig godkendes af landsstyret og EU før det træder i kraft den 1. januar 2013.

Endelig vil resultatet være et bidrag til at sikre den samlede aftale med EU, nemlig den overordnede partnerskabsaftale.