Nej fra IWC

Modstandernes argumenter er gammelkendte: Grønlands hvalfangst har kommercielle elementer, vi kan spise alle mulige andre ressourcer tilgængeligt i Grønland, der serveres hvalkød til turister i restauranter, og vi har ikke givet oplysninger nok til Den Videnskabelig Komité om kødkonversionsfaktor.

Torsdag d. 5. juli 2012
Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Emnekreds: Hvaler.

Grønland har ikke opnået kvoter til store hvaler i Den Internationale Hvalfangstkommission

Det er meget beklageligt, at det ikke lykkedes at få den nødvendige opbakning til Grønlands ønske til nye hvalkvoter.

Forslaget indeholdt 19 finhvaler, 10 pukkelhvaler, 178 vågehvaler/sildepiskere, 2 grønlandshvaler i Vestgrønland samt 12 vågehvaler /sildepiskere i Østgrønland pr. år i 6 år.

Et kvoteforslag kræver 75 % af medlemslandenes støtte for at kunne blive vedtaget. Det er svært, når IWC er delt over på midten. Ud af 62 stemmeberettigede var der 25 ”ja”, ”34” nej, og 3 der afstod fra at stemme.

Grønlands forslag stemmer overens med rådgivning fra Den Videnskabelige Komité og opfylder alle kriterier, der kræves for at få kvoter som oprindeligt folk i henhold til IWC’s regler. En stor og detaljeret rapport (Hvidpapir) beskriver i detaljer Grønlands behov for hvalkød, hvilket er et af kravene, før der kunne fastsættes kvoter.

Afslaget til Grønland er endnu et tegn på, at organisationen ikke fungerer, som den skal og ikke opfylder sine egne konventionsforpligtelser.

Ved stemmeforklaringer fra dem der støttede Grønland udtrykkes stærk bekymring for IWC’s fremtid som en forvaltningsorganisation og dyb beklagelse over, at der ikke kunne findes en løsning.

Modstandernes argumenter er gammelkendte: Grønlands hvalfangst har kommercielle elementer, vi kan spise alle mulige andre ressourcer tilgængeligt i Grønland, der serveres hvalkød til turister i restauranter, og vi har ikke givet oplysninger nok til Den Videnskabelig Komité om kødkonversionsfaktor.

”Nu vil vi - sammen med Grønland – se på, hvad vi så kan gøre”, siger Hvalkommissær Ole Samsing fra Udenrigsministeriet.

KNAPK’s formand, Leif Fontain udtalte efter afstemningen, at det er totalt uacceptabelt at IWC ikke kunne vedtage kvoter for Grønland, og at organisationen vil rette henvendelse til Landsstyret om Grønlands fremtidige tilhørsforhold til IWC.

EU landene fandt ikke, at de kunne støttede Grønlands ønsker. Det er beklageligt. Grønlands situation er i denne her sag meget anderledes end Europas.

Danmark / Grønland støttede de andre tre landes kvoteforslag. Det er glædeligt, at det lykkedes dem at få støtte.

Deres situation kan imidlertid ikke sammenlignes med Grønlands. Det grønlandske kvoteønske fulgte Grønlands behov og er biologisk bæredygtig og accepteret af IWC’s videnskabelige komite.

Læs også
White paper on management and utilization of large whales in Greenland
Vores kost og sundhed