Digitalisering af fritidsjagtbeviser

Med selvbetjeningen kan man indberette fangster for forrige sæson og forny fritidsjagtbevis for den kommende sæson på en simpel og hurtig måde.

Lørdag d. 13. oktober 2012
Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Emnekreds: Internet, Jagt.


(an)

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug (APNN) har den 5. oktober igangsat en digitalisering af fritidsjagtbeviser på www.sullissivik.gl.

Medlem af landsstyret Ane Hansen udtaler: ”At det klart er en forbedring af borgerservice, idet man kan nu ansøge om et fritidsjagtbevis og indberette fangster på en meget hurtig måde via et selvbetjeningssystem. Desuden bør et digitalt system generere besparelser både for landsstyret og kommunerne, da mængde af post- og faxforsendelser mellem kommunerne, og APNN bliver mindre. Jeg er meget tilfreds med den nye digitale udvikling, som også har plads til videreudvikling.”

Den traditionelle metode for at få et fritidsjagtbevis er ved at henvende sig til sin bopælskommune, hvor man udfylder et ansøgningsskema. Kommunen undersøger om vedkommende opfylder kriterierne til et sådant og sender skemaet til APNN. Udstedelse af et nyt jagtbevis det efterfølgende jagtår er betinget af, at man har indsendt et udfyldt fangstrapporteringsskema (årsskemaet fra Piniarneq) til APNN.

Med selvbetjeningen kan man indberette fangster for forrige sæson og forny fritidsjagtbevis for den kommende sæson på en simpel og hurtig måde. Man kan også ansøge om et fritidsjagtbevis for den kommende sæson, hvis man ikke har haft noget jagtbevis for forrige sæson, og man har folkeregisteradresse i Grønland. Endelig kan man ansøge om en dispensation, hvis man ikke har bopælsadresse i Grønland. For at kunne bruge selvbetjening, skal man have et NemID.

Ved at anvende selvbetjeningen på www.sullissivik.gl kan man forkorte sagsbehandlingstiden, da alle ansøgninger sendt via selvbetjeningssystemet er direkte modtaget i APNN, som behandler dem og udsteder jagtbeviser, hvis alle krav er opfyldt.

I indkøringsfasen og formodentlig et par år frem, vil APNN også tilbyde ansøgning og fangstmelding på den traditionelle metode, men kun for dem som ikke har EDB- eller internet-adgang.

”APNN arbejder fortsat for at udvide selvbetjeningssystemet til erhvervsjagtbeviser i 2013. I fremtiden burde det også være muligt, at man hver dag løbende online indberetter sin fangst. Dette vil medføre mere præcise indberetninger af fangsten, og det vil hjælpe ved kvotefastsættelser på bestande for både kvoterede og ikke-kvoterede arter, da det vil give et mere retvisende værktøj og baggrund til forvaltningen både i kommunerne og i Selvstyret samt Naturinstituttet” siger Medlem af landsstyret for Fiskeri, Fangst og Landbrug.