Kilde: Anni Dahl


De svage skal ikke misbruges

Anni Dahl
Tirsdag d. 29. oktober 2002

I løbet af den seneste tid, er der kommet folk til landet, som tror på andet end det, vi selv tror på, og deres metoder til at få andre folk med i deres religionudøvelse er anderledes og mere spændende, og gribes med åbne arme af »svage« og folk, der prøver at finde deres egen identitet

Politikernes manglende indsats overfor omsorgssvigtede børn og familier der ikke fungerer »optimalt«

Anni Dahl
Fredag d. 11. oktober 2002

Politiker, kig dig til højre og venstre og betragt dine nærmeste så vil du måske bemærke, at dine medmennesker lider, på grund af en yderst kritisabel barndom som, du og jeg er vidne til, og som vi ikke gør noget ved