Kilde: Anthon Frederiksen


Ansøgning fra partierne om støtte til at føre valgkamp

Anthon Frederiksen, Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø
Tirsdag d. 22. januar 2013

I forbindelse med vedtagelse af Finanslov 2010 blev det besluttet at afskaffe tilskud til partierne til at føre valgkamp ifm. valg. Dermed blev den mangeårige praksis med at afsætte midler til at føre valgkamp afskaffet.

Aftale om miljøforhold i Grønland

Anthon Frederiksen, Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø
Nick Hækkerup
Onsdag d. 19. december 2012

Miljøoprydning i Grønland er højt prioriteret i forsvaret. En ny aftale mellem Danmark og Grønland skal sikre en forsat positiv og åben dialog om miljøtiltag i Grønland.
Tilknyttede tekster:

Landstinget har vedtaget en ny miljøbeskyttelseslov

Anthon Frederiksen, Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø
Onsdag d. 16. november 2011

I den sammenhæng indeholder loven en række vigtige miljøprincipper. Eksempelvis BAT-princippet (Best Available Technology), som handler om, at man så vidt muligt skal anvende den reneste teknologi, samt ”Forurener-betaler-princippet”, som betyder, at den der forurener selv kommer til at betale for oprydningen med mere

Dansk-grønlandsk aftale om miljøoprydning ved Thulebasen

Anthon Frederiksen, Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø
Torsdag d. 23. juni 2011

Frem til midten af 1970´erne husede Dundashalvøen et raketbatteri, der var en del af den amerikanske Thulebase. Med denne aftale indfrier den danske regering et løfte til Grønland, der blev afgivet i 2001 i forbindelse med, at råderetten over Dundashalvøen blev givet tilbage til Grønland.
Tilknyttede tekster:

Det grønlandske sprog er hovedsproget i Grønland

Anthon Frederiksen, Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø
Onsdag d. 1. juni 2011

Det grønlandske sprog er det officielle sprog i Grønland og landsstyret finder at alle dokumenter, også i retssystemet og hos politiet, skal oversættes til grønlandsk.

Forslag til en benådningsbekendtgørelse

Anthon Frederiksen, Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø
Tirsdag d. 10. maj 2011

Den foreslåede ordning fra Justitsministeriet, som bliver en nyskabelse i Grønland, går ud på, at såfremt en dømt person har ventet i over 1 år og 6 måneder på at blive kaldt til afsoning, kan spørgsmålet om benådning af vedkommende tages op til overvejelse.

Kampagne om affald i Grønland starter

Anthon Frederiksen, Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø
Onsdag d. 13. oktober 2010

Endeligt vil landsstyret i de kommende år arbejde for at effektivisere affaldshåndteringen i byer og bygder. For bygdernes vedkommende vil dette bl.a. ske ved at arbejde for, at visse bygdeforbrændingsanlæg kommer til at fungere mere optimalt end tilfældet er i dag.

Bæredygtig udvikling i et miljømæssigt perspektiv

Anthon Frederiksen, Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø
Fredag d. 12. februar 2010

Hvor man tidligere primært interesserede sig for affald i bortskaffelsesfasen, skal der nu i stedet lægges vægt på hele det kredsløb, som stoffer og materialer gennemløber, med henblik på at begrænse spild af ressourcer.

Nej til demagogi, ja til saglige drøftelser

Anthon Frederiksen, Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø
Torsdag d. 17. september 2009

Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø har bemærket, at Kanukoka på vegne af landets 4 borgmestre udtaler, at landsstyremedelmmet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, Anthon Frederiksen, er demagogisk (vildledende og talende mod bedre vidende) i sine udtalelser omkring kommunernes manglende forberedelser i forbindelse med kommunalreformen.

Kære Vælger

Anthon Frederiksen, Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø
Onsdag d. 6. maj 2009

Men så længe, der sidder folkevalget, som ikke har større interesse i at løse sociale problemer og så længe der ikke ændres i ”styret” – gavner mange forslag intet til nytte. Trods det vil Kattusseqatigiit Parti kæmpe for, at alt for store sociale problemer prioriteres, således disse med tiden nedtrappes og at problemerne minimeres.

Giv de unge fiskere en chance!

Anthon Frederiksen, Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø
Fredag d. 1. marts 2002

Hvorfor traf du en helt anden beslutning da du kom tilbage til Nuuk efter at have opført dig forstående overfor fiskerne i forbindelse med høringerne omkring garnfiskeriet efter hellefisk og mødet med fiskeriets repræsentanter i Ilulissat?

Uacceptabel ringeagtelse af grønlændere

Anthon Frederiksen, Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø
Torsdag d. 26. april 2001

Hvorfor har man afskediget nogle grønlændere, der har arbejdet trofast i mange år? Det er ved at blive for meget, at vi gør os så afhængige af den udefrakommende arbejdskraft

Viljen mangler

Anthon Frederiksen, Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø
Tirsdag d. 23. januar 2001

Hvis det ikke kun skal blive ved drømmerierne med hensyn til »Den gode Skole«, som vi nærer så store forhåbninger til, må man tage renoveringsarbejdet mere alvorligt for de mange nedslidte skolers vedkommende, så de i højere grad tilpasses »Den gode Skole«

Social hjælp eller selvhjælp

Anthon Frederiksen, Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø
Tirsdag d. 4. april 2000

Man hører om de mange medborgere, som bor i nærheden af gode fiskepladser, og hvis muligheder for indtjening bliver mere og mere begrænsede, fordi de får omfattende restriktioner hvad indhandlingsmuligheder angår.

Skal de studerende betale for politikernes fadæser?

Anthon Frederiksen, Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø
Tirsdag d. 21. marts 2000

Den - dengang politisk ansvarlige - startede som vicedirektør i Royal Greenland »som elev«, og efter hvad man hører med en årsgage på 1,7 million kroner. Jeg plejer at sige: Grønlands dyreste elev!

Bemanding af bestyrelsesposter til virksomhederne

Anthon Frederiksen, Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø
Torsdag d. 3. februar 2000

For man vil heller ikke kunne indsætte enhver, som ikke har ført et skib eller en kutter, som skipper på et skib eller en kutter.