Kilde: Aqqaluaq B Egede


Inuit Ataqatigiits ordførertale til 1. behandling af forslag til finanslov 2019

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 4. oktober 2018

Vi har fået at vide at Kalaallit Airport A/S som ejes af landets befolkning, først får provenu af investeringerne efter gælden er betalt fuldt ud, også at landskassen først får nytte af investeringerne hvis Kalaallit Airport A/S får overskud. Vi ønsker derfor at Naalakkersuisut forinden beslutningen om lufthavnspakken bliver truffet forklarer overfor Inatsisartut og ikke mindst overfor befolkningen hvad Naalakkersuisut forstår ved, at forklaringen om at rentabiliteten er til stede

Kontante udgifter til aktieselskaber

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Landsstyret
Søndag d. 17. september 2017

Selskabets lånoptagelse vil skulle godkendes af generalforsamlingen ved Naalakkersuisut. Selskabet kan efter godkendelse af generalforsamlingen ved Naalakkersuisut vælge at indgå i partnerskaber med private aktører, såfremt det af bestyrelsen vurderes at kunne fremme anlægsarbejderne og dermed sikre en bedre økonomi.
Tilknyttede tekster:

Formanden for landsstyrets nytårstale manglede kursretning

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 5. januar 2016

Koalitionen mangler klare strategier for at skabe varige arbejdspladser i erhvervslivet, adskilt fra råstofudvindingen. Til trods for at blivende erhverv bør vægtes mere ift. at skabe en bedre økonomi og bekæmpe arbejdsløsheden. Og ikke kun fokusere på tidsbegrænsede erhverv.

Atassut kommer for sent med sin opfordring om forsigtighed til landsstyret

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Søndag d. 6. september 2015

Desværre oplevede vi komplet tavshed fra koalitionen, da vi forsøgte at få en dialog om finansloven – en helt uhørt magtdemonstration, der aldrig er set før i vores lands historie.

IA: Vi kan både sænke omkostninger og markedsføre landet

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 28. april 2015

Vi bemærker, at der fra alle partier har lydt kritik af, at man sparer 1,6 millioner væk fra markedsføring af landet. Derfor har IA peget på, at man kan bevare de 1,6 millioner ved at ændre lidt på forslaget om afgifter for krydstogtpassagerskibe.

Den økonomiske politik skal føre mod øget lighed

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 15. april 2015

Vi lover ikke til højre og venstre og sætter ikke folk en masse goder i sigte som vi ikke kan indfri, men vi bestræber os på at få dem til at forstå, at vi som medansvarlige alle skal være med til at løfte byrden og højne demokratiet. Vores økonomiske formåen vil være afgørende for at opnå selvstændighed

Hvem styrer landet?

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 18. februar 2015

Det er totalt uhørt, at den øverste embedsmand, Svend Hardenberg, skriver direkte til tidligere Folketingsmedlem, Nick Nielsen, og beder ham om at dementere en udtalelse fra Folketingets talerstol. Oven i købet fra sin private mailadresse, hvis medierne taler sandt

Landsstyreformanden lader landet og dens befolkning betale prisen for Siumuts interne problemer

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 14. februar 2015

Vi kan forstå, at Svend Hardenberg som embedsmand har bedt om en undskyldning fra Folketingsmedlemmet Nick Nielsen. Embedsmænd skal under ingen omstændigheder blande sig i politiske sager. Eller er det blevet sådan, at Siumut og landsstyret nu bliver styret af embedsmænd?

Siumut går grassat med sine ufinansierede valgløfter

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 12. november 2014

Man kan ikke løse landets alvorlige økonomiske situation ved blot at love alt mellem himmel og jord eller ved at dække over virkeligheden med flotte ord. Der er i høj grad brug for reformer, fornyelse og samarbejde, og alle må kende til de virkelige forhold hvis vi skal styre landet ud fra en fælles forståelse. Det er først når folk tager afsæt i virkelige forhold, at der skabes en fælles forståelse.

Jeg siger nej til uran! Udvinding af radioaktive grundstoffer er jeg også modstander af!

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 14. maj 2014

Virkeligheden er imidlertid, at landsstyret ønsker at tillade uranudvinding blot seks kilometer væk fra Narsaq by.

Inuit Ataqatigiits udtalelse i forbindelse med Arbejdernes Internationale kampdag den 1. maj

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 3. maj 2014

Selv om vi både har store udfordringer og en stor arbejdsløshed, vil jeg på vegne af IA rette en særlig tak til både arbejdsgivere og arbejdstagere. Hvis ikke det var for Jeres store indsats, vil vore problemer i dag have været endnu større.

Landsstyremedlemmet for finanser har groft overskredet sine beføjelser

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 1. maj 2014

Igennem pressen angriber landsstyremedlemmet for finanser i hårde vendinger ytringsfriheden samt NGO’ers mulighed for at arbejde.

Kan landsstyret gøre rede for årsagerne til lukningen af Nanoq Beer?

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 30. oktober 2013

Efterspillet af det pågældende bryggeris betalingsstandsning og af det forudgående forbrug af samfundets midler giver anledning til at spørge til landsstyrets foranstaltninger, og til spørgsmålet om hvordan man har grebet sagen an.

Brok hjælper ingen, kun konstruktive ideer hjælper

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 2. oktober 2012

Inuit Ataqatigiit har de sidste 3 år taget ansvar og handlet når det var nødvendigt, alt sammen med det formål at sikre, at landets befolkning ikke bliver tilskuere til udviklingen, men aktive deltagere.

Også KNR må tilpasse sig

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 28. august 2012

Det er ikke rigtigt som påstået af KNR at finansieringen af KNR er dalende. I 2010 blev der bevilget 59,6 mio. kr. i 2011 61,5 mio. kr. og i 2012 62,5 mio.kr. Og i det fremlagte finanslovsforslag for 2013 er afsat 63,8 mio. kr. Det skal gøres klart, at der ved siden af førnævnte bevillinger, så har KNR fået en tillægsbevilling for at kunne dække ekstraordinære omkostninger

Inuit Ataqatigiit har ikke ændret standpunkt om Uran

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 21. juni 2012

Uran bruges som brændsel i atomkraftværker, men Uran bruges også i våbenindustrien, og det er disse tanker der bør være med i overvejelserne. Vi skal også have i tankerne at brugen af atomkraftværker i forskellige lande er under afvikling.

Royalty i minedrift

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 2. maj 2012

I de perioder, hvor man enten er ved at opbygge en industri eller ved at afvikle sin industri er beskatningen typisk lavere end når man er midt i sin udvindingsfase. Det skyldes, at investorerne i opstarts- og afviklingsperioder har flere udgifter og mindre indtjening. Og en industri kan ikke bestå uden investorer og selskaber. Det er virkeligheden. Der er tale om et nødvendigt samspil.

Skatteomlægning er kærkommen

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Søndag d. 22. april 2012

Fra Inuit Ataqatigiit læser vi med glæde, at der i Politisk Økonomisk Beretning lægges op til at arbejde mod et mere socialt retfærdigt skattesystem, der betyder en sænkning af skat på arbejde, som kan blive opvejet af beskatning af områder som i dag ikke er beskattet.

Vi skal udnytte vores muligheder

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 30. januar 2012

Hvis Grønland sætter sin troværdighed over styr ved at indføre en brandbeskatning inden udnyttelsesaktiviteterne overhovedet er startet, så er det disse fremtidige skatteindtægter, vi meget let kan miste. Hvem vil låne mere end 11 milliarder ud til et projekt, når rammevilkårene pludselig bliver usikre?

Der skal ikke være uafsluttede mellemværender i form af fejltagelser skabt i statens navn

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 14. december 2011

Hvis der ikke kan træffes en aftale mellem den danske regering og landsstyret om en børn der er fjernet fra deres forældre, mener landsstyret så at der er grundlag for en retssag?

Royal Greenland skal ikke privatiseres

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Søndag d. 23. oktober 2011

Hvis Royal Greenland skulle privatiseres, ville ejerne primært drive det med henblik på at skabe størst muligt profit, og dermed ville man også barbere de dele af virksomheden væk, som ikke er så lønsomme at beholde. Dette vil i sidste ende betyde færre arbejdspladser forskellige steder på kysten.

Indlæg til landsstyreformandens åbningstale

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 21. september 2011

Vi er i besiddelse af den nødvendige viden der skal til for at sikre fornyelse, og vi ved hvordan vi skal implementere den. Vi er også nået til valgperiodens midte, og i Inuit Ataqatigiit er vi glade for, at landsstyret har indhentet og formidlet den nødvendige viden om vores samfund til Landstinget. Vi har nu det rette og præcise værktøj, til at nå det mål som vi har sat os for.

Arktisk Kommando bør placeres i Narsarsuaq

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 17. juni 2011

Et spredt bosætningsmønster fremstilles nogle gange som et problem. Inuit Ataqatigiit er ikke enige i dette. Et spredt bosætningsmønster medvirker også til at vi kan skabe vækst decentralt. Det betyder ikke at Grønlandskortet ikke vil ændre sig i fremtiden, men det er ikke ønskværdigt at få et land med kun 4 større byer.

Den nye viden om samfundet skal danne basis for fremtidens Grønland

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 3. juni 2011

Vores primære politiske mål har altid været at arbejde for menneskelig og økonomisk ligestilling for landets befolkning. Derfor er vi utroligt glade for at vi på kun 2 år har formået at sætte et stort fokus på dette og allerede nu har skabt grundlag for et mere ligeværdigt liv for borgerne.

Hvad er vigtigst: gisninger eller viden?

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 5. april 2011

Det er således soleklart at politiske emner er langt udenfor kommissionens arbejde. Til gengæld skal kommissionen, sammensat af særligt udvalgte fagfolk, sørge for at fremkomme med præcise informationer om fakta til politikernes brug for deres beslutninger. Nu efter betænkningens offentliggørelse, har politikerne mulighed for at træffe beslutninger på baggrund af ens viden.

Samarbejde om bygderne

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 19. januar 2011

De seneste års diskussioner om bygderne har ikke båret frugt. Det er på tide, at vi starter en plan for udvikling af de enkelte bygder, udfra de enkelte bygders økonomiske udviklingsmuligheder. Det skal vi gøre i stedet for at diskutere alle bygder som et hele.

IA fastholder 0-tolerancen

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 5. november 2010

Der er på nuværende tidspunkt udstedt 93 licenser til mineralefterforskning, mens der kun er 3 efterforskninger, der inkluderer uran. Det er således en udbredt misforståelse, at nul-tolerance og mineralefterforskning står i kontrast til hinanden.

Bygdebestyrelsernes kompetence skal højnes

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 3. november 2010

Vi i Inuit Ataqatigiit mener, at det er vigtigt at højne bygdebestyrelsernes kompetence i forholdet til selv at kunne beslutte og udvikle deres egne anliggender.

Stands de udokumenterede angreb på landsstyret!

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 19. oktober 2010

Fra Inuit Ataqatigiits side vil vi ikke deltage i et af partiernes – nemlig Siumuts – forsøg på at tilsvine andre. Tværtimod er vi sikre på, at vælgerne ønsker at vi i samarbejdets ånd bruger vore kræfter til at løse væsentlige samfundsopgaver. Der er i den forbindelse opgaver nok at tage fat på.

Vi havde valg den anden juni 2009

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 2. oktober 2010

Vi er nødt til at forfølge de mål, som vi har sat for samfundet. Vi er nødt til det, da det er påkrævet og fordi fremdriften er nødvendig. Vi skal nå det ved samarbejde, spørgsmålet er bare, hvem der tager ansvaret til sig. Alle er nødt til at tage et medansvar. Og vi når ikke målene ved at udskrive et valg.

Utroværdig undersøgelse

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 17. juni 2010

Vi vil med henvisning til konklusionerne i undersøgelsen påstå, at undersøgelsen siger mere om beskæftigelsessituationen i Sydgrønland. Undersøgelsen giver således ikke et indtryk af, hvad befolkningen mener om de uranholdige mineralers evt. skadelige virkninger ift. befolkningssundheden samt miljø osv.

Hvordan vi bedst muligt sikrer lokal arbejdskraft inden for mine- og olieindustrien, herunder på hvilken måde vi bedst sikrer at lokale uddannes til off-shore branchen

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Jakob Skade, medlem af Landstinget for Katusseqatigiit Partiiat
Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Onsdag d. 5. maj 2010

Én af de store udfordringer i denne udvikling er at sikre arbejdskraft med de relevante kvalifikationer til råstofsektoren. I løbet af de kommende år vil der således være behov for et stort antal ansatte i de nævnte miner og inden for oliebranchen. Udsigten til så mange nye arbejdspladser er glædelig, idet denne udvikling vil give nye indtægtsmuligheder for familier og samfundet som sådan.

Ligestilling er en samfundssag og ikke blot den enkeltes ansvar

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 6. marts 2010

I tilknytning til barnets fødsel er en god start på familielivet, afgørende for barnets senere opvækst og det er normalt, at forældrene udnytter retten til barselsorlov de første måneder af et barns liv. Til trods for at forældre i dag også har adgang til en fleksibel fordeling af forældreorloven, er det i de fleste tilfælde moderen til barnet som tager den længste orlovsperiode.

Selvstyret skal bygges op gennem et solidarisk og samarbejdende dialog – og ikke omvendt!

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 10. februar 2010

Inuit Ataqatigiit skal klart præcisere at vi ønsker at det Selvstyre som ikraftsattes pr. 21. juni 2009, bør implementeres og realiseres ved alle borgeres medindflydelse og aktive deltagelse. Når vi siger alle så gælder det alle i det grønlandske samfund, inklusive vore danske landsmænd og medborgere. Disse medborgere som udelukkende taler dansk, men som også har valgret og er valgbare til det danske folketing, Landstinget og kommunalbestyrelser vil gerne være med i udformningen og realiseringen af Selvstyret.