Arktisk Kommando bør placeres i Narsarsuaq

Et spredt bosætningsmønster fremstilles nogle gange som et problem. Inuit Ataqatigiit er ikke enige i dette. Et spredt bosætningsmønster medvirker også til at vi kan skabe vækst decentralt. Det betyder ikke at Grønlandskortet ikke vil ændre sig i fremtiden, men det er ikke ønskværdigt at få et land med kun 4 større byer.

Fredag d. 17. juni 2011
Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Bosætning, Rigsfællesskab og selvstyre.

Ønsket om at udvikle et økonomisk bæredygtigt Grønland, hænger nøje sammen med befolkningens forbedrede levevilkår. Derfor er forbedringen af befolkningens levevilkår et område med stor betydning for Inuit Ataqatigiit’s landstingsgruppe. Et led i dette arbejde er at sikre at kommunernes økonomiske forudsætninger i fremtiden styrkes og bliver mere jævnbyrdige.

IA har bemærket den nyligt udkomne Rapport om ny arktisk kommando, som Forsvarsministeriet har offentliggjort. I den fremgår det at der er en betydelig besparelse ved at flytte aktiviteterne i Kangilinnguit til enten Nuuk eller Narsarsuaq. I den forbindelse vil IAs landstingsgruppe pege på Narsarsuaq som den mest oplagte mulighed. Ikke blot vil der opnås en besparelse, men en placering i Narsarsuaq vil også have stor betydning i forhold til den regionale udvikling.

Forudsætningerne for et forbedret økonomisk grundlag i alle kommuner er, at andelen af skatteindtægter stiger. Vi skal have flere arbejdspladser og flere i arbejde. Dette har været en udfordring længe.

Et spredt bosætningsmønster fremstilles nogle gange som et problem. Inuit Ataqatigiit er ikke enige i dette. Et spredt bosætningsmønster medvirker også til at vi kan skabe vækst decentralt. Det betyder ikke at Grønlandskortet ikke vil ændre sig i fremtiden, men det er ikke ønskværdigt at få et land med kun 4 større byer. Det vil gøre os fattigere og ikke rigere. Såfremt vi ikke formår at kanalisere udviklingen ude omkring på kysten, vil indkomstforskellene fortsat øges og de sociale udgifter vil stige uhensigtsmæssigt.

Såfremt vi politisk ønsker mere ligelige vilkår overalt i Grønland, bliver vi nødt til at bakke op omkring udviklingsmulighederne i alle kommuner. Såfremt dette skal lykkes, har vi behov for at skabe flere indtægtsmuligheder forskellige steder på kysten. Fra Inuit Ataqatigiit’s side ønsker vi derfor, at Arktisk Kommando’s placering bliver henlagt til Narsarsuaq. Dette vil utvivlsomt gavne befolkningens udviklingsmuligheder i Kommune Kujalleq og igen betyde øgede muligheder for at skabe flere indtægter. Derudover finder vi at netop Narsarsuaq er mest passende til at huse Arktisk Kommando. Narsarsuaqs historie, beliggenhed og eksisterende erhvervsliv er tilpasset til at kunne rumme en militær tilstedeværelse.

Placeringen af Arktisk Kommando skal snart behandles i landsstyret, og Inuit Ataqatigiit ønsker derfor at sende et tydeligt signal om vores holdning. Selvfølgelig har alle her i Grønland mulighed for at udtrykke deres ønske om hvor Arktisk Kommando bør placeres. En beslutning som utvivlsomt vil betyde øgede muligheder der hvor det bliver placeret. Derfor skal landsstyret selvfølgelig også veje fordele og ulemper ift. de synspunkter, der er lagt frem. Fra Inuit Ataqatigiit’s side ønsker vi således at sprede udviklingen, hvorfor vi vil opfordre landsstyret til også at have dette for øje i forbindelse med placeringen af Arktisk Kommando.