Brok hjælper ingen, kun konstruktive ideer hjælper

Inuit Ataqatigiit har de sidste 3 år taget ansvar og handlet når det var nødvendigt, alt sammen med det formål at sikre, at landets befolkning ikke bliver tilskuere til udviklingen, men aktive deltagere.

Tirsdag d. 2. oktober 2012
Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Efterårssamling 2012, Politik.

Inuit Ataqatigiit og koalitionspartnerne arbejder med alle kræfter på, at bygge et stærkere samfund op, der er velkørende i dag og i fremtiden. Det stod meget hurtigt efter valget klart for os, at der må handling til, hvis vores levestandard ikke skal sænkes. Vi kan ikke kun fortsætte i samme spor, men må finde nye veje. Netop ønsket om nye veje er det som Inuit Ataqatigiit kan samarbejde med de øvrige koalitionspartier om.

De politiske målsætninger, der er nedfældet i koalitionsaftalen, er ikke ændret, uanset hvor ofte lederen for det største oppositionsparti taler om løftebrud. Koalitionspartierne er fortsat enige om, at skattestigninger og nye afgifter skal undgås. På trods af, at vi i denne valgperiode har kæmpet med nogle meget store økonomiske problemer, som den tidligere koalition åbenbart ikke havde opdaget, er landsskatten holdt i ro og nye afgifter er undgået så vidt det har været muligt.

Vi står ved, at der er indført nye afgifter i valgperioden for 66 millioner kroner. Disse afgifter har været med til at finansiere vores velfærdssamfund og har modvirket serviceforringelser. Selvfølgeligt kunne vi have fundet de 66 millioner gennem besparelser og fjernelse af tilskud, men det ville i langt højere grad have givet ringere forhold for landets borgere. Afgifterne var ikke en del af vores plan, men viste sig som den bedste løsning i forhold til den overordnede politiske målsætning. Vi vil gerne fremhæve to sætninger fra koalitionsaftalen, som oppositionslederen ikke nævner. Disse sætninger siger ellers meget om koalitionens mål: “Formålet for Selvstyret skal være, at det grønlandske samfund gennem økonomisk og kulturel udvikling får mere økonomisk og politisk frihed” og “En af de største udfordringer, vi har efter indførelsen af selvstyre, er at få den grønlandske økonomi tilbage i balance”.

Oppositionslederen har desværre også misforstået hensigten med skatteomlægningen, og blander denne ind i hendes debat om nye afgifter. Vi skal endnu en gang gøre Siumut opmærksom på, at skatteomlægningen ikke handler om at øge beløbet i landskassen, men handler om at indhente det samme beløb til landskassen på en anden måde.

Vi skal opfordre Siumut til at bidrage med løsninger på, hvordan velfærdssamfundet kan finansieres i fremtiden. Indtil videre er der alene kommet to forslag på bordet: et forslag om at sætte afgifter på nytårsraketter og et forslag om at beskatte råstofsektoren hårdere. Men det er kun nytår én gang om året og den råstofaktivitet der er i landet nu og i de kommende år, kan ikke finansiere vores velfærd og dække behovet.

Inuit Ataqatigiit har de sidste 3 år taget ansvar og handlet når det var nødvendigt, alt sammen med det formål at sikre, at landets befolkning ikke bliver tilskuere til udviklingen, men aktive deltagere. Tiden er ikke til brok og populistiske ytringer. Tiden er til ansvar og handling.