Formanden for landsstyrets nytårstale manglede kursretning

Koalitionen mangler klare strategier for at skabe varige arbejdspladser i erhvervslivet, adskilt fra råstofudvindingen. Til trods for at blivende erhverv bør vægtes mere ift. at skabe en bedre økonomi og bekæmpe arbejdsløsheden. Og ikke kun fokusere på tidsbegrænsede erhverv.

Tirsdag d. 5. januar 2016
Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Politik.


(an)

Vi vil gerne på vegne af Inuit Ataqatigiit starte med at ønske vore landsfæller, også de som befinder sig i andre lande, et godt nytår. For vore levevilkår er i høj grad påvirket af den førte politik, også når man skal tænke på vore efterkommeres kommende vilkår.

Efter at have lyttet til Formanden for landssyrets tale, indeholder den en række punkter som vi fra Inuit Ataqatigiit kan være enige i, dem vender jeg tilbage til.

I sin tale understregede Formanden for landssyret, at modtagelsen af ansøgningen om udvinding af råstoffer indeholdende radioaktivt stof var nært forestående, et emne, nemlig Uranen, som er det store stridspunkt i vort land.

Fra Inuit Ataqatigiit skal vi endnu engang understrege, at vi kender til andre råstoffer som ikke er nær så farlige at udvinde og som vi kan tjene penge på og skabe arbejdspladser med, og som tillige kan være med til at skabe vækst indenfor uddannelser og kompetencer. Det vil sige at det ikke er vor eneste mulighed at starte op med udvinding af de farligste stoffer. Vi er imod uran, og vi må styrke lydhørheden overfor den gruppe mennesker som er imod.

Formanden for landssyret understregede endnu engang med sin tale, at vor økonomiske situation ikke er god. Og koalitionen mangler klare strategier for at skabe varige arbejdspladser i erhvervslivet, adskilt fra råstofudvindingen. Til trods for at blivende erhverv bør vægtes mere ift. at skabe en bedre økonomi og bekæmpe arbejdsløsheden. Og ikke kun fokusere på tidsbegrænsede erhverv.

Derfor skal vi fra Inuit Ataqatigiit foreslå koalitionen at skabe vækst i erhvervslivet og tilføre midler til en vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq, et projekt som vil skabe nye erhvervsmuligheder og økonomisk vækst. Den vigtigste dør for udefrakommende gæster er omdrejningspunkt for turister, varer, penge mm.

Fra Inuit Ataqatigiit er vi parate til at tilføre midler til at se på de muligheder som en vej kunne åbne op for. Ligesom vi er vidende om, at anlæg af veje kan tilføre en bedre økonomi for Sydgrønland.

Vi er enige med Formanden om, at det ikke kan accepteres at så mange børn lever under dårlige vilkår. Og vi er glade for at 2016 er udråbt til børnenes år, omend vi endnu ikke har set handlingsplaner for dette. Netop dette var formålet, da vi i Inuit Ataqatigiit arbejdede for at få godkendt Børne- og ungeloven i Landstinget, et arbejde der endnu ikke er lykkedes for os. Vi vil gerne sikre at børnene er beskyttede i vort land og har bedre vilkår, og dette sker ikke blot ved at have et Børneår, men ved at sikre en skærpelse af loven. Vi skal bane vejen for, at alle relevante ressourcepersoner kan samles om at finde de rette måder hvorpå man kan forebygge ved tidlige indsatser.

Borgerne i vort land har vidt forskellige vilkår hvad angår økonomi, huslejer, børneinstitutionspriser, varepriser, priser på elektricitet, vand og varme og mange andre ting. Og hvis denne ulighed skal ændres, kan dette kun ske politisk. Det er yderst mærkeligt at Formanden end ikke i sin tale nævnte noget om disse ulige vilkår som tynger os mere og mere.

For at styrke bygderne og de yderste byer ift. økonomien, erhvervslivet og borgergrundlaget har Inuit Ataqatigiit opstartet Den regionale erhvervsudviklingsstrategi. Men desværre blev erhvervsmulighederne i bygder, byer, til havs såvel som til lands, ikke undersøgt til bunds.

Året 2016 er et godt sted at starte ift. at konkretisere de tiltag, som vi kan tage på vor vej henimod selvstændighed og for at skabe fælles politiske målsætninger. Det politiske styre er langtfra moderne, og ud over at forny vore tankegange er det tiltrængt med en revurdering af styreformen. Hvis man ytrer sig om et ønsket sammenhold, er det også nødvendigt med en ændring af styreformen. Fra Inuit Ataqatigiit er det vort mål at skabe et samlingspunkt for det markante flertal, og skabe noget som vi kan være enige om på vores vej mod selvstændighed. Det nye år bør være starten på den nye velfærd. Samarbejde, fælles forståelse og fælles mål bør være de centrale på vor vej til selvstændighed.