Kilde: Aqqaluk Petersen


Glemmer du, så husker jeg

Aqqaluk Petersen
Emile H Péronard
Tirsdag d. 26. november 2002

Jeg synes filmens præmis er opfyldt fint. Instruktøren ønsker at skildre et samfund igennem dets mennesker. Det er lykkedes. At det ikke er lykkedes for AG&146;s anmelder at gennemskue det, er en anden sag

En traditionsbestemt kunst

Aqqaluk Petersen
Kirsten Thisted
Torsdag d. 21. november 2002

Fortællerne har nøje overvejet, hvilke historier de gerne vil have med på filmen, og de har valgt de fortællinger, som de har fortalt så ofte, at fortællingen har fundet sin helt faste form

Forbrydelse og straf i Grønland / Arctic Crime and Punishment

Aqqaluk Petersen
Torsdag d. 14. november 2002

Filmen blev vist i Grønland uden vores vidende, så vi havde ikke mulighed for at forberede de medvirkende på den debat, der nødvendigvis måtte følge. Filmen blev desuden vist uden grønlandske undertekster - en fejl af tv-stationen, som vi finder stærkt mærkværdig Sasha Snow, David Katznelson

De rastløse

Aqqaluk Petersen
Torsdag d. 14. november 2002

Gruppen under ledelse af Oqi, der vendte om, før de nåede frem til Grønland, gik det ikke meget bedre, men det må man selv læse om i denne på alle måder spændingsmættede beretning, hvor man som grønlænder får den canadiske side af historien med. Guy-Rousselière har ikke alene formået at få samling på denne historie, men får den fortalt i et levende sprog, som her er oversat til flydende dansk. Oversættelserne til grønlandsk og tysk synes at være i orden baseret på krydslæsning i forhold til den danske på enkelte afsnit

Fragmenter

Aqqaluk Petersen
Tirsdag d. 12. november 2002

Ifølge pressematerialet er der over 70 timers råfilm, der er klippet ned til cirka 70 minutter. Det synes stadig at være for langt. Man får indtrykket af en lidt tilfældig indsamling af fortællinger og filmklip, der først bagefter er forsøgt klippet ned og samlet til et hele, der aldrig fungerer rigtigt godt

Arktiske drømme

Aqqaluk Petersen
Lørdag d. 26. oktober 2002

Det ubeskrivelige beskrives bedst nøgternt og kortfattet, som Gretel Ehrlich selv gør det med de sociale problemer, heller ikke hun kan undgå at møde

Om "Forbrydelse og straf i Grønland"

Aqqaluk Petersen
Britta Sørensen
Tirsdag d. 22. oktober 2002

Jeg kan forstå, at du ikke bryder dig om titlen på filmen, men den er klart at foretrække - synes jeg - frem for tv-stationens forslag, som var noget i retningen af »Sex, mord og ingen fængsler«. (Den helt rigtige titel har vi af gode grunde fortrængt.) »Mord i nord« var fremme, men faldt heller ikke i god jord.

Ud af den blå luft

Aqqaluk Petersen
Tirsdag d. 15. oktober 2002

Det er da betryggende, at de fremtidige administratorer vil være i stand til at fremlægge beslutningsoplæg til politikerne, baseret på tal og fremskrivninger, grebet ud af vores smukke, men misbrugte blå luft. En del vil med en vis ret påstå, at vi her følger en indgroet - nej det er et begreb hentet fra den jyske muld - en efterhånden granitfunderet, tradition i det grønlandske samfund

Forbrydelse og straf i Grønland

Aqqaluk Petersen
Fredag d. 4. oktober 2002

Den egentlige handling og drive i dokumentarfilmen bliver ikke det grønlandske retsvæsen eller sagerne, men en nyfigenhed i de involverede mennesker, der flere gange overskrider grænsen til en ubehagelig snagen. Det underbygges med nærgående kameraoptagelser af de involverede og hvor der dvæles et-to sekunder for længe ved hovedpersonerne, når de foran et rullende kamera bryder sammen i gråd

Af en popmusikers erfaringer

Aqqaluk Petersen
Fredag d. 11. januar 2002

Ja hjerte rimer på smerte, det kunne lige så godt være et lejlighedsdigt ved moster Olgas sølvbryllup. For de dansksprogede læsere kan jeg oplyse, at de grønlandsksprogede prosadigte ikke er meget bedre

Begyndelsen til enden

Aqqaluk Petersen
Tirsdag d. 27. november 2001

Atassut har derfor et stort demokratisk ansvar at forvalte i de kommende dage og måneder, hvor man kan håbe på, at partiet ikke vil fungere som en redningsplanke for et Siumut, der synes at være i en dyb krise og uden anden retning end at klamre sig til magten

En bæredygtig sag

Aqqaluk Petersen
Tirsdag d. 30. oktober 2001

Ingen af Kjeld Hansens eksempler på et alt for stort jagt- og fiskeritryk er ukendte for den grønlandske befolkning eller for de grønlandske beslutningstagere, for så vidt er der intet nyt i Kjeld Hansens bog. Det er Kjeld Hansens kobling mellem denne nærmest uansvarlige omgang med naturens levende ressourcer og vores selvforståelse, specielt fangere og fiskeres, der skaber de voldsomme reaktioner.

Partiformand uden bagland

Aqqaluk Petersen
Torsdag d. 14. juni 2001

Uanset hvad man mener om de nu vedtagne forslag til privatiseringen af KNI, er det selvfølgelig uholdbart, at formanden for Inuit Ataqatigiit stemmer imod sin egen landstingsgruppe. Specielt i en sag, der må betegnes som ikke mindre end livsvigtigt for det grønlandske samfund, og hvor IA har stærke politiske interesser.

Er havisen ved at forsvinde ?

Aqqaluk Petersen
Torsdag d. 9. december 1999

Der er ... al mulig grund til, at Grønland (Danmark) nøje følger udviklingen og intensiverer det internationale samarbejde for at begrænse menneskeskabte årsager til ændringer i vores klima.

Boganmeldelse: Af en skolelærers erindringer

Aqqaluk Petersen
Torsdag d. 4. november 1999

Som roman er bogen derfor ikke specielt vellykket og dens tema, med mere end 30 år gamle problemstillinger, synes i dag forældet og ufrivilligt komisk.

Grønlandsk udenrigspolitik

Aqqaluk Petersen
Onsdag d. 8. september 1999

Omvendt er den amerikanske (og dermed Natos) interesse for Danmark i høj grad motiveret af strategiske hensyn, hvor Grønland har spillet og stadig spiller en dominerende rolle.

Grønland - 20 år med hjemmestyre

Aqqaluk Petersen
Mandag d. 5. juli 1999

Blandt andet den meget ambitiøse erhvervsudviklingsplan af socialistisk tilsnit i begyndelsen og midten af 1980'erne, primært udtænkt i Lars Emil Johansens daværende landsstyreområde, der i 1987 medførte en de facto bankerot af landskassen.

Inuit - en boganmeldelse

Aqqaluk Petersen
Torsdag d. 6. maj 1999

Eskimologi er et endog meget bredt fag, hvorfor man i en bog af denne karakter til gymnasieelever og studerende, bør lægge vægt på generelt oplysende afsnit af mere principiel og grundlæggende karakter. Mange indlæg opfylder disse betingelser, men jeg mener, at der er for mange anekdotiske og/eller meget smalle kapitler. Det gør bogen noget ujævn at læse.

Anmeldelse af "Strukturproblemer i Grønlands sundhedsvæsen"

Aqqaluk Petersen
Tirsdag d. 16. marts 1999

Rapporten bør være pligtlæsning, ikke kun for det nye landsstyremedlem for sundhed (tillykke med det), men for alle med interesse for og indflydelse på vores allesammens sundhedsvæsen. Den kan danne et udmærket udgangspunkt for den nødvendige renovering og udvikling af sundhedsvæsenet.

Et valg uden alternativ

Aqqaluk Petersen
Torsdag d. 14. januar 1999

Valgets største joker synes at være den nye valglov, der gør hele landet til en kreds. Man kan kun håbe på, at det medfører, at helhedssynet og landspolitiske hensyn vil dominere i landstinget fremover. Det vil næsten ikke være til at bære igen at skulle høre på landstingspolitikere, der også er borgmestre i deres hjemby, nævne byen i hveranden sætning uanset hvilken politisk problemstilling, der er til debat.

Opdragelse til selvmord?

Aqqaluk Petersen
Torsdag d. 17. september 1998

Er vi i disse år i gang med at skabe betingelserne for, at fremtidige generationer i det grønlandske samfund også skal hærges af massive sociale problemer, fordi vi taber en alt for stor gruppe til et liv, der åbenbart ikke er værd at leve? Det bør være det vigtigste spørgsmål og svaret blæser for tiden i vinden.

Det syge væsen

Aqqaluk Petersen
Mandag d. 4. maj 1998

Der foreslås desuden en opnormering i Ilulissat, så der bliver ansat en almen kirurg. Hvor man vil skaffe sådan en fra, ved jeg ikke, ligesom jeg ikke er sikker på, at den type kirurger overhovedet uddannes mere. Redegørelsen er præget af disse kommunale hensyn, der vel igen er dikteret af de øjeblikkelige politiske muligheder.

Thule-sagen, løgnens univers

Aqqaluk Petersen
Fredag d. 12. december 1997

Poul Brink, der aktuelt er TV-A journalist, har skrevet en bog om vel nok sit livs største nyhedshistorie: den om H.C. Hansen brevet fra 1957, der inddirekte gav amerikanerne lov til at have A-våben på og over Thule-basen.

Grønland - et informationssamfund ?

Aqqaluk Petersen
Tirsdag d. 18. november 1997

Der er ingen tvivl om, at revolutionen i telekommunikationen vil få overordentlig stor betydning for det grønlandske samfund, hvor ophævelsen af de geografiske afstande netop er som skræddersyet til det spredte bosætningsmønster. Ligesom resten af verdenen vil blive mindre og rykke tættere på.

Menneskesprog

Aqqaluk Petersen
Onsdag d. 8. oktober 1997

Vi må ikke lade "dinosaurerne" .. , en gruppe af hovedsageligt grønlandske mænd i 40 og 50 års alderen på ledende poster i det grønlandske samfund og med bygderomantikken frisk i hovedet og tilmed et traumatisk forhold til det danske sprog og Danmark, udelukke de kommende grønlandske generationer fra verdenssamfundet.

En politisk korrekt Philip Lauritzen

Aqqaluk Petersen
Onsdag d. 19. marts 1997

I forhold til den nuværende grønlandske politiske virkelighed fremtræder bogen derfor både tand - og harmløs. Med andre ord en politisk korrekt Philip Lauritzen, i sig selv en absurditet.

Det grønlandske kort

Aqqaluk Petersen
Tirsdag d. 4. februar 1997

Det betragtes som en dansk opgave at holde civilbefolkningen på afstand. Lokalbefolkningen i Thule-området kom - og er - således i klemme mellem nationale danske sikkerhedspolitiske interesser og amerikanernes globale atomvåbenstrategi.

American Museum of Natural History

Aqqaluk Petersen
Fredag d. 3. januar 1997

Drengen Minik blev uformelt adopteret af en amerikansk familie med tilknytning til museet. Han voksede op i U.S.A. og forsøgte uden held at vende tilbage for at leve i Thule-området, hvor Knud Rasmussen og Peter Freuchen på samme tid etablerede deres Thule-station. Han vendte tilbage til U.S.A. og døde kort tid efter af den spanske syge. Fanget mellem to verdener, som var umulige at forene.

KNR og journalistikken

Aqqaluk Petersen
Onsdag d. 15. maj 1996

I en (politisk) tid, hvor kulturløs kræmmer- og pampermentalitet dominerer, savner KNR i katastrofal grad kulturpersonligheder i ledelsen. Hvor er en Frederik Nielsen i ledelsen? Hvorfor skal KNR reduceres til en sandkasse for fallerede politikere?

Ledere og andet godtfolk

Aqqaluk Petersen
Onsdag d. 15. maj 1996

Her blev den grønlandske offentlighed præsenteret for den nyeste kreation: Det personaleløse sundhedsvæsen, hvor patienterne kan få udleveret en håndbog og Peqqinnissaq ved indgangen i stedet for at blive behandlet af læger, sygeplejersker og sundhedsmedhjælpere.