Kilde: Arkalo Abelsen


Sprog som kommunikationsmiddel og redskab til viden

Arkalo Abelsen
Torsdag d. 14. november 2002

Efter min mening er fremmedsprogede ikke et onde i Grønland, men en rigdom!