Sommerferien er forbi - arbejdet skal i gang igen

Virksomhederne oplever et stadig større problem hos de 15 til 17-årige, som ønsker praktik, da de ikke kan tale dansk. Lad os sammen give vore børn en bedre fremtid med optimal indlæring og uddannelse.

Fredag d. 18. september 1998
Arne Amstrup
Emnekreds: Erhverv, Politik, Sprog, Uddannelse.

HST er også tilbage fyldt med energi, og energi får vi brug for i den kommende tid. Løsningen på alt for mange af Grønlands problemer er udsat eller udskudt på ubestemt tid, og der er alt for megen snak uden handling fra politikernes side.
Det rådgivende udvalg Vedrørende Grønlands Økonomi har netop besøgt landet, og i vores organisation ser vi frem til formand Christen Sørensens nye rapport. Det går nemlig en lille smule bedre, mener Christen Sørensen.

Og detailhandelen har det bedre i dag end for fem år siden, men HST er ikke tilfreds hermed.

Vi ønsker en fem-ti-femten-årig langsigtet erhvervspolitisk udmelding fra politikernes side, og HST ønsker en opfølgning på de mange uløste problemer, - herunder uddannelserne.

Uddannelserne er - som følge af uenigheden på arbejdsmarkedet og mellem lærernes organisationer i foråret, især i folkeskolen - i en uholdbar situation.

Vores børn, som er Grønlands fremtid, får ikke den undervisning de lovmæssigt har krav på. Alt for mange ikke-uddannede lærere er i dag sat ind for at give vores børn undervisning. Og resultatet er uengagerede børn, der ikke stimuleres nok.

HST ønsker en opfølgning af integrationsundervisningen, der nu kører på fjerde år.

Er politikken nået, - og hvis, - er det så ikke på bekostning af vores børns uddannelsesmæssige stade?

En anden negativ følge, som virksomhederne oplever, er, at det er svært at finde mobil arbejdskraft blandt familier med børn alene på grund af integrationen i skolerne.

Virksomhederne oplever et stadig større problem hos de 15 til 17-årige, som ønsker praktik, da de ikke kan tale dansk. Lad os sammen give vore børn en bedre fremtid med optimal indlæring og uddannelse.

HST ønsker et øget samarbejde mellem private virksomheder og den offentlige sektor. Vi får nu en "Køb Grønlandsk"-kampagne, og det er en god kampagne. HST ønsker den udvidet til en "Køb ind i Grønland"-kampagne, så det offentlige kan udnytte de ressourcer og den ekspertviden, vore virksomheder har om de særlige grønlandske forhold.

Lad os skabe arbejdspladser her i landet i stedet for som nu at forære dem til Danmark.