Kilde: Astrid Fleischer Rex


Gode forbedringer på plejefamilieområdet

Astrid Fleischer Rex, Medlem af Grønlands Landsting for Demokraterne
Torsdag d. 8. november 2012

Forslaget om en minimumsalder på 25 år for plejeforældre vil være med til at sikre, at plejebørnene altid vil blive anbragt hos familier med en vis form for livserfaring.

Den første cigaret må ikke blive tændt

Astrid Fleischer Rex, Medlem af Grønlands Landsting for Demokraterne
Fredag d. 27. januar 2012

Det er alarmerende og dybt bekymrende, at børn og unge mellem 11 og 16 år i 2010 røg mere end de gjorde i 2006. Vi må starte med at erkende, at indsatsen siden 2006 ikke har været god nok, og første opgave må være at finde ud af, hvad der er gået galt, og hvad vi skal gøre anderledes.

Hjertestartere

Astrid Fleischer Rex, Medlem af Grønlands Landsting for Demokraterne
Torsdag d. 15. december 2011

Hjertestartere bør opsættes i tyndt befolkede områder med relativt lange ambulanceresponstider, og bør placeres velkendte steder såsom bytorve, hæveautomater, ved postkasser og lignende.

Hvor bliver innovationen og drivkraften af?

Astrid Fleischer Rex, Medlem af Grønlands Landsting for Demokraterne
Fredag d. 17. juni 2011

I Grønland forventes forbruget på sociale ydelser at stige til over 2 milliarder i løbet af 2011, herunder afses større summer til offentlig hjælp og i de senere år har der været markant stigning blandt antallet er arbejdssøgende. Qeqqata Kommunea har for nylig været ude og berette om en fordobling af antallet af arbejdsledige i forhold til året før, som den kommune der er hårdest ramt af arbejdsledigheden.

Livet i bygderne

Astrid Fleischer Rex, Medlem af Grønlands Landsting for Demokraterne
Tirsdag d. 5. april 2011

I dag viser alle tallene, at kvinderne er dem, der først forlader bygderne, hvorved antallet af børn i bygderne også er faldene. Alle kan nok se, at dette er et demografisk problem for bygderne, hvor antallet af mænd og ældre er stigende. Hvem skal fremover passe de ældre? Og hvem skal videreføre bygderne hvis kvinderne og børnene forsvinder?
Tilknyttede tekster:

Hver 3. kvinde i Grønland udsat for sexmisbrug – hvad gør vi?

Astrid Fleischer Rex, Medlem af Grønlands Landsting for Demokraterne
Tirsdag d. 8. marts 2011

Set i forhold til lande, vi normalt sammenligner os med, er forekomsten af seksuelle overgreb i Grønland enorm. Målt pr. 10.000 indbyggere havde Færøerne i 2010 5 anmeldelser i kategorien seksuelle overgreb. Danmark havde 4. Og Grønland? Vi havde 66! Det vil sige i alt omkring 370 anmeldelser på blot ét år.

Pensionsbomben skal demonteres

Astrid Fleischer Rex, Medlem af Grønlands Landsting for Demokraterne
Fredag d. 10. december 2010

Det vil være retfærdigt, at retten til alderspension bliver en velfærdsrettighed, da en alderspensionist gennem mange år har bidraget til den fælles kasse gennem sin indsats på arbejdsmarkedet. En rettighed skal ikke udvandes.

Afmagt

Astrid Fleischer Rex, Medlem af Grønlands Landsting for Demokraterne
Mandag d. 29. november 2010

Men hvad gør vi, hvis vi ikke er gode nok til at spotte folk med psykiske lidelser? Hvad gør vi, hvis de psykisk syge ikke vil have hjælp?

Vi nærmer os sidste udvej

Astrid Fleischer Rex, Medlem af Grønlands Landsting for Demokraterne
Onsdag d. 17. november 2010

Det efterlader os i en situation, hvor afgiftsforhøjelser reelt set er den eneste mulighed. I en sådan situation foretrækker Demokraterne at slå to fluer med et smæk. Vi vil ikke forhøje afgifter blot for at få penge i kassen. Vi vil score en sidegevinst ved at gøre afgiftsforhøjelserne adfærdsregulerende.

Ældre og arbejdsindkomster

Astrid Fleischer Rex, Medlem af Grønlands Landsting for Demokraterne
Mandag d. 25. oktober 2010

Som det er nu har vi økonomisk ikke råd til at sætte grundbeløbet op for socialpensionen til de kommende mange pensionister, vi ved at der om bare 25 år skal 3 erhvervsaktive for at skaffe pension til en pensionist. Det er en umulig opgave for vores kommende unge erhvervsaktive, hvis vi ikke starter med at gøre noget nu.

§-36 spørgsmål: Føtalt alkohol syndrom

Astrid Fleischer Rex, Medlem af Grønlands Landsting for Demokraterne
Mandag d. 8. februar 2010

Disse symptomer kan give barnet problemer med helbredet, psyken i form af depressioner, angst, søvnproblemer, adfærdsproblemer og de kan have det svært i skolen. Alle disse problemer kan endvidere føre til at barnet som er født med dette syndrom kan føre problemerne videre til sine egne børn og dermed er en ond cirkel påbegyndt.

Læger skal bruge tiden på syge mennesker

Astrid Fleischer Rex, Medlem af Grønlands Landsting for Demokraterne
Mandag d. 1. februar 2010

Chefdistriktslæge i Nuuk Jesper S. Olesen siger i den seneste udgave af AG, at lægerne på lægeklinikken i Nuuk er trætte af at bruge tiden på at udstede uarbejdsdygtighedserklæringer. De vil hellere bruge tiden på at helbrede syge mennesker.

Idrætslinje på GU

Astrid Fleischer Rex, Medlem af Grønlands Landsting for Demokraterne
Torsdag d. 14. maj 2009

Idrætslinjen skal være for alle. Det eneste krav skal være, at man er egnet til at blive optaget på GU. Idrætslinjen er således ikke kun tiltænkt eliten, men skal være for alle, der har lyst til at kombinere deres GU med idræt.

National kræftplan

Astrid Fleischer Rex, Medlem af Grønlands Landsting for Demokraterne
Tirsdag d. 5. maj 2009

Vi finder det også på sin plads at rette en stor og varm tak til afdøde Svend Junge for at have doneret en CT-skanner til Dronning Ingrids Hospital.

Akiliut og kredit

Astrid Fleischer Rex, Medlem af Grønlands Landsting for Demokraterne
Onsdag d. 25. marts 2009

Min hensigt er at sætte fokus på et reelt problem i vort samfund nemlig, at der er mennesker, der på grund af muligheden for at købe alkoholiske drikke på kredit med deres akiliut-kort som sikkerhed må gå fra hus og hjem, fordi de ikke har råd til at betale deres regninger. En mulig løsning kunne måske være at forbyde de små kiosker at sælge alkoholiske drikke på kredit.

Vred og såret

Astrid Fleischer Rex, Medlem af Grønlands Landsting for Demokraterne
Onsdag d. 4. marts 2009

Demokraterne har siden partiets stiftelse ment, at Siumut er et udueligt regeringsparti, der bærer hovedansvaret for de problemer, der beviseligt er i dette samfund. Det står vi naturligvis ved. Men det berettiger ikke Per Berthelsen eller andre til at give os et medansvar for et overfald på sig selv og på Landsstyreformanden.