Kilde: Atassut Ungdom


Salg af alkoholiske drikke i butikkerne

Atassut Ungdom
Mandag d. 16. november 2009

Det ansvar magter en butik normalt ikke, og man bør som samfund ikke kræve, at alm. personel skal tage sådan et ansvar, da det drejer sig om påvirkede kunder, som de ikke har uddannelse og redskaber til at håndtere... Her råder uomtvisteligt reglen om, hvem der er større og stærkere i situationen.