En orientering om Knud Sørensens afgang som formand for Landstinget

Desværre er en anden sag siden kommet frem, som hurtigt blev et uafviseligt politisk problem. Knud Sørensen har efter en anklage om "verbal sexchikane" mod en af sine ansatte måttet indgå et udenretligt forlig med betaling af en erstatning. Denne sag og dette forlig var indtil midt i sidste uge kun kendt af Landstingets formandskab.

Tirsdag d. 22. april 1997
Atassut  
Emnekreds: Politik.

Kære Atassut medlem

22. april 1997. Den sidste uge har været politisk meget hektisk for os her i Nuuk. Som bekendt blev landstingets forårssamling udsat til 2. Maj og det blev forlangt af vores samarbejdspartner i landsstyret, Siumut, at Knud Sørensen blev fjernet fra posten som formand for Landstinget.

Dette kunne vi naturligvis ikke acceptere, da Knud Sørensen efter vores mening ikke har gjort fejl i forbindelse med forberedelsen af Landstingets forårssamling.

Desværre er en anden sag siden kommet frem, som hurtigt blev et uafviseligt politisk problem. Knud Sørensen har efter en anklage om "verbal sexchikane" mod en af sine ansatte måttet indgå et udenretligt forlig med betaling af en erstatning. Denne sag og dette forlig var indtil midt i sidste uge kun kendt af Landstingets formandskab.

Da Atassut efter en embedsmandsrapport lørdag den 19. April havde udsendt en pressemeddelelse om, at partiet fuldt og helt bakkede Knud Sørensen op i hans forberedelse af landstingets forårssamling, meddelte Knud Sørensen, at han nu havde fået den opbakning fra partiet omkring sit arbejde, som han havde ventet på, og at han nu - af hensyn til partiet - ville trække sig som formand for Landstinget.

Med denne beslutning fra Knud Sørensen henvendte Daniel Skifte og Otto Steenholdt sig til Siumut og bekræftede overfor Siumut, at vi var interesserede i at fortsætte landsstyresamarbejdet.

Henvendelsen blev positivt modtaget af Siumut, som til gengæld for at kunne indsætte Jonathan Motzfeldt i formandsstolen, lovede at være med til at sikre Knud Sørensen en rimelig aftrædelsesordning. Det ønskede vi, fordi Knud Sørensen - i alt det øvrige - har arbejdet godt som formand for Landstinget, og fordi sagen om sexchikane kun får disse meget drastiske konsekvenser på grund af den betydningsfulde post Knud Sørensen beklæder.

Vi er nødt til - af hensyn til Landstingets anseelse og af hensyn til Atassut partiets anseelse - at acceptere at Knud Sørensen fjernes fra denne post. Det blev derfor modtaget meget positivt af den herværende gruppe af landstingsmedlemmer og et beslutningsdygtigt forretningsudvalg, da Knud Sørensen meddelte sin beslutning om at træde tilbage.

Når det således forlyder, at Siumut har vundet en vigtig post i forhold til Atassut, så hører det med til historien, at vi ved afgivelsen af formandsposten har ønsket at sikre Knud Sørensen en rimelig erstatningsordning. Det fortjener både han og hans familie.

Som sagt har disse mange forhandlinger foregået i en til tider hektisk atmosfære. Alle beslutninger er truffet i enighed mellem de herværende landstingsmedlemmer og et beslutningsdygtigt forretningsudvalg. Anderledes har det ikke kunnet gøres. Og vi har naturligvis handlet i forventning om, at man ude på kysten ville have den helt nødvendige tillid til at vi har gjort tingene så godt som muligt og efter bedste evne.

Det er derfor skuffende at man fra enkelte medlemmer - endda af hovedbestyrelsen har valgt at gå direkte til den glubske presse med en kritik, der først og fremmest burde have været rejst internt i partiet.

For et par af de mest kritiske gælder det oven i købet, at de bor her i Nuuk og har haft rig lejlighed til at orientere sig om udviklingen og de enkelte beslutninger. Ja, de kunne måske ligefrem have bidraget positivt til udviklingen, hvis de var mødt op og havde arbejdet med - for eksempel ved at sætte sig ved telefonen og hjælpe til med at orientere de mange af vores medlemmer, der har siddet ude på kysten og været forståeligt nervøse for, hvad det egentlig er, der er foregået her i Nuuk.

På vegne af de landstingsmedlemmer og medlemmer at Atassuts forretningsudvalg, der i Nuuk har arbejdet med at løse problemerne i den forløbne uges tid