Der bør snarest gives grønlandsk-sprogede mulighed til at deltage i uddannelserne

Som et led i selvstændiggørelse af vort land kræver vi fra Atassut’s side, at der skal ske forbedring af uddannelsesmulighederne.

Onsdag d. 18. maj 2011
Atassut  
Emnekreds: Politik, Sprog, Uddannelse.

Der bør gives vore medborgere i vort land, som udelukkende er grønlandsk-sprogede, mulighed for at gennemføre uddannelse. Højere kvalificering af vore uddannede medborgere bør ligeledes gennemføres med de her i landet eksisterende muligheder.

Det har man også nævnt i pressen i forbindelse med kravene til socialassistent-uddannelserne.

Som et led i selvstændiggørelse af vort land kræver vi fra Atassut’s side, at der skal ske forbedring af uddannelsesmulighederne. Det er ikke tilstrækkeligt at sige, at det er prisen for verdensborgerskabet. Ja, vi er verdensborgere, men vi må slå fast, at det er borgerne i vort land, vi skal beskæftige her i landet. Derfor er det vigtigt, at uddannelsesmulighederne bliver forbedret.