Pressen undlader at invitere Atassut

Vi i Atassut hilste udmeldingen fra lederne af den grønlandske presse velkommen. Vi håbede på forandring i pressens politiske disponering, da vi tidligere gentagende gange har oplevet at blive udeladt i mediernes dækning af forskellige områder.

Torsdag d. 9. juni 2011
Atassut  
Emnekreds: Journalistik, Medier.

I sidste måned blev mediearbejdsgruppens redegørelse fremlagt, under fremlæggelsen blev der lagt stor vægt på pressens betydning for demokratiet og derved også nødvendigheden af, at medierne ikke skal være direkte økonomiske afhængige af den politiske ledelse. Vi i Atassut hilste udmeldingen fra lederne af den grønlandske presse velkommen. Vi håbede på forandring i pressens politiske disponering, da vi tidligere gentagende gange har oplevet at blive udeladt i mediernes dækning af forskellige områder.

Derfor er vi undrende overfor det arrangement, som Grønlands Presseforening har inviteret til i Katuaq d. 15 juni 2011. Debattørerne til arrangementet er Jens B. Frederiksen, Mimi Karlsen, Kuupik Kleist og Aleqa Hammond. Derved udelader pressen igen at invitere Atassut til et interessant og vigtigt arrangement.

Da mediearbejdsgruppen fremlagde deres redegørelse var der tre repræsentanter fra Atassut til stede, idet vi mener, at medierne er fuldstændig fundamental for demokratiet. Demokrati betyder netop, at alle synspunkter skal kunne blive ytret, vi er derfor helt uforstående overfor ikke at være blevet inviteret til arrangementet.

Atassut rettede derfor henvendelse til Grønlands Presseforening for at udbede os en forklaring på den manglende invitation, det kunne jo også være en fejltagelse...

Det var dog ikke en fejl, og vi modtog et meget utilfredsstillende svar fra Grønlands Presseforening. For det første var Atassut ikke inviteret, fordi Grønlands Presseforening gerne vil undgå, at debatten kommer til at handle om partiernes forskellige holdninger istedet for medier. Undskyld, men hvad forestiller man sig, når man inviterer partipolitikere, der repræsenterer forskellige partier? De vil selvfølgelig argumentere på baggrund af deres partis holdninger til medier, og derved vil partiernes forskelle naturligvis være fremtrædende. For det andet var Atassut ikke inviteret, fordi debatten frygtedes at udvikle sig til en valgkamp, hvis alle partier var inviteret. Øh?? Ville invitationen af Atassut gøre hele forskellen? De har inviteret de største partier i Landstinget, det vil formentlig være den bedste garanti for en valgkampstemning, det er vel ikke Atassuts deltagelse, der vil gøre hele forskellen?

Aleqa Hammond er ifølge invitationen inviteret som oppositionens leder. Vi har stor respekt for Aleqa Hammonds politiske arbejde, men vi betragter på ingen måde Aleqa Hammond som vores leder. Hverken Aleqa Hammond eller Siumut repræsenterer oppositionens holdning, de repræsenterer alene Siumuts holdning.

Grønlands Presseforening opfordrer Atassut til at deltage i debatten som publikum. Vi finder dette fuldstændigt uacceptabelt, vi bør være inviteret som repræsentant for den del af befolkningen, der sympatiserer med Atassuts holdninger, ligesom Siumut, Demokraterne og IA er repræsentanter for deres medlemmer og vælgere. Atassut skal ikke negligeres til at være repræsentant for en enkelt persons holdning, men bør anerkendes som en demokratisk repræsentant for borgere i Grønland.

Det komiske er dog, at ingen af medlemmerne af landsstyret har meldt tilbage på invitationen. Der viser med alt tydelighed, at de ikke har den store interesse i mediepolitik, eller forståelse for pressens afgørende rolle i et demokrati.

Medlemskab af et bestemt parti fremfor et andet er ikke afgørende for vedkommendes kompetencer.

Læs også
Medierne er demokratiets fundament