Hvad vil IA og Siumut med rigsfællesskabet?

Begge partiers nuværende medlemmer i Folketinget har i denne valgperiode mere end antydet, at Grønlands behov for medlemskab i Folketinget ikke længere er en nødvendighed, da Grønland i nær fremtid skal blive selvstændig.

Tirsdag d. 21. juni 2011
Atassut  
Emnekreds: Rigsfællesskab og selvstyre.

Etablering af en Arktisk Kommando vil binde Grønland yderligere til Danmark. Det er ikke uden undren, at man i disse dage kan konstatere enigheden hos IA og Siumut vedrørende etablering af en Arktisk Kommando i Narsarsuaq. Det er ikke placeringen i Narsarsuaq der hentydes til her. Det er nemlig ikke en hemmelighed, at begge partier har og er fortalere for hurtig selvstændighed og løsrivelse fra Danmark.

Begge partiers nuværende medlemmer i Folketinget har i denne valgperiode mere end antydet, at Grønlands behov for medlemskab i Folketinget ikke længere er en nødvendighed, da Grønland i nær fremtid skal blive selvstændig.

Begge partiers formænd har udmeldt støtte til etablering af en Arktisk Kommando i Grønland samtidig med, at deres medlemmer i Folketinget på vegne af partiernes har udmeldt, at medlemskab i Folkeringet ikke var en nødvendighed. Derfor er det med undren, at begge partier støtter en Arktisk Kommando, da etableringen netop vil cementere forholdet til rigsfællesskabet i en ikke overskuelig fremtid.

Hvorfor spiller IA og Siumut ikke med åbne kort. Begge partier er i disse dage fortalere for tiltag, der vil binde Grønland mere til Danmark, samtidig med, at de snakker om hurtig løsrivelse i valgkampene. De skaber utryghed og uvished hos befolkningen. Begge partier bør derfor melde klart ud, hvad de vil med rigsfællesskabet.

Arktisk Kommando bør placeres i Narsarsuaq
Rapport om ny arktisk kommando