Atassut i Folketinget - Konstruktivt fællesskab

Som det er nu, er det nødvendigt at indgå en samarbejdsaftale med et af de større danske partier i Folketinget for at kunne forhandle sig til en udvalgspost. Sådan en aftale kan binde det grønlandske folketingsmedlem til at stemme sammen med det danske parti i rent danske anliggender og på den måde blive tungen på vægtskålen i sager, der er Grønland helt uvedkommende

Torsdag d. 28. maj 2015
Atassut  
Jonas Nilsson, folketingskandidat for Atassut
Steen Lynge, medlem af Landstinget for Atassut
Emnekreds: Folketingsvalg 2015, Rigsfællesskab og selvstyre.

Indholdsfortegnelse:
Fast repræsentation i vigtige udvalg
Fælles løn og ansættelsesvilkår for lokal og tilkaldt arbejdskraft
Forpligtelse til at anvende lokale leverandører
Atassut vil i Folketinget følge den voksende strøm af grønlændere der flytter til Danmark
Atassut vil i Folketinget følge det samlede lovgivningsarbejde tæt


(an)

Grønlandske folketingspolitikere har gentagne gange sagt, at det ikke længere er relevant med grønlandske medlemmer i Folketinget.

Intet kan være mere forkert.

Mange, for Grønland, vigtige emner fremsættes, behandles og vedtages i Folketinget.

Først og fremmest gælder det
  • udenrigspolitikken
  • forsvarspolitikken
  • farvandsovervågningen
  • retsvæsenet med domstole, politi og kriminalforsorg
  • Bedre kirkelig betjening af den grønlandske menighed i Danmark
  • Bedre integration af grønlandske tilflyttere til Danmark

Det er anliggender, der er fælles for Rigsfællesskabet, og love og regler for de anliggender fastlægges i Folketinget. Det er derfor yderst vigtigt for Grønland, at vi har to medlemmer indvalgt i Folketinget, som kan oplyse om Grønlands interesser og medvirke i lovgivningsarbejdet til gavn for Grønland.

Atassut vil gå ind i det arbejde med åbent sind og stærk vilje til samarbejde med de øvrige partier i Folketinget.

Fast repræsentation i vigtige udvalg
Atassut vil i Folketinget arbejde for at de fire nordatlantiske medlemmer får fast repræsentation i
  • Det Udenrigspolitiske Nævn
  • Forsvarsudvalget
  • Retsudvalget
  • Grønlandsudvalget hhv. Færøudvalget

Som det er nu, er det nødvendigt at indgå en samarbejdsaftale med et af de større danske partier i Folketinget for at kunne forhandle sig til en udvalgspost

Sådan en aftale kan binde det grønlandske folketingsmedlem til at stemme sammen med det danske parti i rent danske anliggender og på den måde blive tungen på vægtskålen i sager, der er Grønland helt uvedkommende.

Fælles løn og ansættelsesvilkår for lokal og tilkaldt arbejdskraft
Atassut vil i Folketinget arbejde for at der i Rigsfællesskabets forvaltninger i Grønland indføres fælles løn og ansættelsesvilkår for lokal og tilkaldt arbejdskraft
Det gælder for eksempel Rigsombuddet, retsvæsenet, politiet og kriminalforsorgen.

Forpligtelse til at anvende lokale leverandører
Atassut vil i Folketinget arbejde for at Rigsfællesskabets forvaltninger i Grønland forpligtes til at anvende lokale leverandører, hvor det er muligt
Det vil flytte arbejdspladser og skattekroner fra Danmark til Grønland.

Atassut vil i Folketinget følge den voksende strøm af grønlændere der flytter til Danmark
Det danske socialvæsen gør et stort arbejde for at hjælpe de tilflyttere fra Grønland, der har problemer på grund af sproglige vanskeligheder og mangel på efterspurgt uddannelse.

Atassut vil aktivt rådgive i Folketinget med forslag til, hvad der yderligere kan gøres for disse udsatte mennesker.

Vi skal i den forbindelse også kigge indad. I Nuuk er vi ved at rive ældre boliger ned, hvorved familier med meget små indkomster tvinges over i nye boliger til huslejer, der er mange gange større end den, de hidtil har kunnet klare sig med. Det er skammeligt, at disse familier kan føle sig presset til at rejse ud af Grønland til et land, de ikke kender og et sprog de ikke taler.

Atassut vil i Folketinget følge det samlede lovgivningsarbejde tæt
Det er vigtigt at følge med i det samlede lovgivningsarbejde, da der på de mest uventede steder kan være beslutninger, der får konsekvenser for befolkningen i Grønland.
Det oplevede vi for få år siden, hvor det blev besluttet, at tilflyttere til Danmark skulle opholde sig i Danmark i seks måneder, før de fik ret til børnetilskud. At det også kom til at gælde tilflyttere fra Grønland, blev først opdaget, da loven var trådt i kraft
Det betød at der skulle kæmpes for en lovændring med tilbagevirkende kraft. Nogen i Folketinget havde sovet i timen - nogen fra Grønland og Færøerne.

Et andet eksempel er den mistede serviceringen af Thule Air Base. Faktum er at Greenland Contractors har mistet sin kontrakt, og som følger af dette, er der begrundet frygt for at Grønland dermed risikerer at miste trecifret millionbeløb pr. år, primært fra skatteindtægterne. Uanset hvordan vi vender og drejer det, kan det blive en meget kostelig affære, såfremt der skulle indgives krav om at Exelis Services aftale skal annulleres, derfor vil vi fra Atassut i samarbejde med Venstre arbejde hårdt og målrettet for at betjeningen af Thulebasen igen kommer i Grønlandske/Danske hænder i henhold til Forsvarsaftalen samt Igaliko-aftalen.

Disse to meget alvorlige sager viser, at tingene ikke har ændret sig, når venstrefløjen har regeringsmagten. Grønland bliver ikke taget alvorlig nok. Atassut vil i samarbejde med Venstre ændre det.

Atassut i Folketinget konstruktivt fællesskab dk