Mennesket i centrum

Det er meget sørgeligt at vi mister mange menneskeliv, lad os søge hjælp fra Staten og sammen løfte vores sundhedsvæsen. Hvis vi kan lave milliardaftale med staten om vandkraftværker, så kan vi i det mindste også gøre det samme med vores sundhedsvæsen

Torsdag d. 7. april 2022
Atassut  
Emnekreds: Bygder, Kangerlussuaq, Sundhedsvæsenet.


Skal vi blive ved med at prioritere selvstændighed frem for folkets sundhed? Skal vi stiltiende acceptere at vi mister så mange liv pga. nedprioritering af vores sundhedsvæsen? Nok er nok! Det er tid til erkendelse. Menneskeliv skal ALTID prioriteres.

Selv om vi kæmper med flere af de områder vi allerede har fået ansvar for, områder som vi knap har råd til og mangler bemanding, så prøver vi stadigvæk at overtage flere områder. Samtidig bilder man folk ind at vi kommer til at skovle penge ind når vi bliver selvstændige.

Fra Atassut siger vi altid Inuk Qitiutillugu (Med mennesket i centrum). Det er ikke for sjovt vi siger det, det er ikke blot smukke ord. Vi mener det, og prioriterer mennesket frem for alt. Derfor gjorde vi ellers stort ud af at sundhedsområdet skal overtages af staten, og fremlagde et forslag. Vi må aldrig ofre menneskeliv, for det er vigtigere end alt andet.

Hvis vi skynder os for meget med at blive selvstændige, så taber vi en stor del af befolkningen. Det er det selvstændige og sunde menneske der skal bane vejen for selvstændigheden.

Det er meget sørgeligt at vi mister mange menneskeliv, lad os søge hjælp fra Staten og sammen løfte vores sundhedsvæsen. Hvis vi kan lave milliardaftale med staten om vandkraftværker, så kan vi i det mindste også gøre det samme med vores sundhedsvæsen.

Hvad er vigtigst for dig?