Kilde: Daniel Skifte


Et middel mod stagnation

Daniel Skifte
Søndag d. 11. august 2002

De forskellige elementer i betalingsbalancerne mellem Grønland og Danmark viser en balance, der oftest falder ud til Danmarks fordel. Derfor har vi i arbejdsgruppen fokuseret på spørgsmålet: ’Hvad får Danmark og Grønland reelt ud af samarbejdet?

Lad os skabe en bedre debat

Daniel Skifte
Fredag d. 11. januar 2002

Grønland trænger til en bedre debatform, specielt i de tider, hvor vi har selvstyretanken for øje. Ganske vist har vi en løbende debat, men der hentes for mange eksperter, der deltager i debatten med politiske briller

Royal Greenland-skandalen bør udløse et valg

Daniel Skifte
Fredag d. 26. oktober 2001

Gennem pressen - f.eks. i Sermitsiaq nr. 42 - kan man læse at såfremt Royal Greenland A/S skal køre videre - så kræves der et nødvendigt kapitalindskud fra Grønlands Hjemmestyre i størrelsesorden 300 mio kr. Vi har hidtil ikke hørt om sagen fra landsstyrets side.

En usmagelig politisk mudderkastning

Daniel Skifte
Tirsdag d. 27. februar 2001

Det er virkelig imponerende, at Grønland har en så stor talentmasse på disse områder, at man har råd til at gå uden om en ung politiker med erfaring fra Folketinget, Grønlandsudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget og FN

Nytårsudtalelse fra Atassut

Daniel Skifte
Fredag d. 5. januar 2001

Derfor denne appel, fordi vi allerede nu mister alt for mange børn og unge i uddannelsessystemet. Børn og unge kan ikke dansk nok, og vores veluddannede grønlændere, der af en eller anden årsag ikke behersker det grønlandske sprog godt nok, føler sig svigtet af samfundet og bliver væk fra deres fødeland

Atassuts kommentar til Landsstyreformandens åbningstale ved Landstingets efterårssamling år 2000

Daniel Skifte
Mandag d. 18. september 2000

Efter et løst skøn har vi for længe siden fået en rudekuvert med en regning på mod 5 milliarder kroner til betaling her og nu. Vi har bare ikke åbnet kuverten, for vi har det lige så hyggeligt og det går jo så godt, så hvorfor ødelægge den gode stemning?

Atassut om landsstyrets politisk-økonomiske beretning

Daniel Skifte
Onsdag d. 17. maj 2000

Universitetsparken kan det blive det store flotte mål for enden af et marathonløb op gennem skolesystemet, hvor alt for mange falder fra og kun elitens børn når frem

Skandale på skandale - sidst og ikke mindst Puisi A/S

Daniel Skifte
Mandag d. 31. januar 2000

Det er skuffende for de fangerfamilier som udsættes for direkte tab og bristede forhåbninger. Bestyrelsesmedlemmerne og ledelsen danser videre til det næste luftkastel, mens almindelige mennesker sidder tilbage med problemerne.

Forslag til tværpolitisk sundhedsforlig

Daniel Skifte
Onsdag d. 26. januar 2000

Sundhedsvæsenet bør skilles ud med sin egen administrerende direktør. Denne direktør skal have en solid faglig baggrund for sit arbejde, og skal lønnes derefter. Det er en overvejelse værd, om der skal indsættes en bestyrelse som buffer mellem det politiske system og sundhedsvæsenets øverste ledelse.

Sundhedsforlig tværs over partierne

Daniel Skifte
Lørdag d. 1. januar 2000

Politikerne skal overvåges og fastholdes i deres daglige adfærd, pligter, aftaler og valgløfter.

Handicapkonti - Ordførerindlæg fra Atassut II

Daniel Skifte
Tirsdag d. 2. november 1999

Jeg er derfor nødt til at påpege at Landsstyreformanden i sit svarnotat manipulerer med handlingsforløbet

Handicapkonti - Ordførerindlæg fra Atassut I

Daniel Skifte
Søndag d. 24. oktober 1999

Hvis landsstyreformanden på det foreliggende grundlag ikke har fattet situationens alvor, så vil vi første omgang stille et mistillidsvotum til landsstyret med afsæt i denne sag. Vi er overbevist om at et stort flertal i salen vil støtte os.

Ansvaret for Disko skal placeres

Daniel Skifte
Fredag d. 23. april 1999

Allerede nu må det være klart, at de involverede parter ikke fremover kan indgå i betydende tillidshverv på vegne af hjemmestyret.

Udtalelse vedrørende Landsstyreformandens nytårstale 1998/99

Daniel Skifte
Mandag d. 4. januar 1999

Endvidere behandlede landsstyreformanden miljøspørgsmålet grundigt over 10 linier, mens erhvervslivet kun tildeles en enkelt linie og landets økonomi slet ingen omtale fik. Det er selvfølgeligt meget skuffende.

Nytårsudtalelse fra Atassuts formand Daniel Skifte

Daniel Skifte
Tirsdag d. 6. januar 1998

Vi har indført erhversmæssigt boligbyggeri med nye gunstige skattemæssige afskrivningsregler. Endvidere er der indført gunstige opsparingsregler i forbindelse med køb af egen bolig og generationsskiftproblematikken.. Men er det nok? Nej, vi skal finde nye nicher, så igangsætterne og ungdommen kan få bedst mulige støtte til at starte deres egne virksomheder.

Undersøgelser i den forløbne uge frikender Landstingets formand

Daniel Skifte
Lørdag d. 19. april 1997

Undersøgelser i den forløbne uge frikender Landstingets formand for ansvaret for udsættelsen af landstingets forårssamling.

Grønlands globale medansvar

Daniel Skifte
Søndag d. 23. februar 1997

Vi skal selv i Grønland afgøre vort globale medansvar, og vi skal selv beslutte om vi kan bidrage til den globale nedrustning på den måde som tankerne har været fremme.

Nytårsudtalelse 1996/97

Daniel Skifte
Torsdag d. 2. januar 1997

Her skal nævnes muligheden for erhvervsmæssigt boligbyggeri. Den findes ikke i dag, men åbnes der op for erhvervsmæssigt boligbyggeri med ret til at afskrive på investeringen, ligesom, når man bygger et værksted, eller køber en maskine, så vil det kunne medføre et stærkt forøget boligbyggeri uden offentlig indblanding.

Nytårsudtalelse 1995/96 af Daniel Skifte, formand for Atassut

Daniel Skifte
Mandag d. 1. januar 1996

Vi har løst det specielle problem der opstod, bl.a. i Nuuk for de mange tilkaldtes børn, som kun er her i kortere tid og derfor ikke ville kunne følge en undervisning på grønlandsk. Og vi tager i 1996 fat på at etablere en sprogskole med videregående undervisning i de store hovedsprog.