Grønlands globale medansvar

Vi skal selv i Grønland afgøre vort globale medansvar, og vi skal selv beslutte om vi kan bidrage til den globale nedrustning på den måde som tankerne har været fremme.

Søndag d. 23. februar 1997
Daniel Skifte
Emnekreds: Politik, Thule Air Base.

Det er Atassuts indstilling, at vi i Grønland skal påtage os et globalt medansvar i takt med at vi i Hjemmestyret overtager flere og flere ansvarsområder.

Med vores stigende indflydelse - ikke bare på vore egne hjemlige forhold - men også i forhold til verden omkring os, vil vi komme ud for helt andre og nye problemer, hvor vi ikke alene har indflydelse, men også et medansvar for at løse problemerne til fælles bedste.

To af de mange globale problemer, vi skal forholde os til, er forurening og nedrustning.

Hvis vi kan bidrage positivt til at mindske disse problemer, skal vi gøre det efter bedste evne. Men det kræver først en grundig og bred debat, så vi alle ved, hvad det er, vi siger ja eller nej til.

Om vi skal åbne vort land for deponering af atomvåben - det kan vi ikke, og det skal vi ikke tage stilling til på nuværende tidspunkt - fordi indtil nu er der kun tale om nogle tanker som en arbejds gruppe i USA har gjort sig om den atomare nedrustning.

Men den dag spørgsmålet måtte blive aktuelt, da skal vi - enten vi siger ja eller nej til forslaget - gøre det efter en fordomsfri og åben debat

Vi skal selv i Grønland afgøre vort globale medansvar, og vi skal selv beslutte om vi kan bidrage til den globale nedrustning på den måde som tankerne har været fremme.