Nytårsudtalelse fra Atassuts formand Daniel Skifte

Vi har indført erhversmæssigt boligbyggeri med nye gunstige skattemæssige afskrivningsregler. Endvidere er der indført gunstige opsparingsregler i forbindelse med køb af egen bolig og generationsskiftproblematikken.. Men er det nok? Nej, vi skal finde nye nicher, så igangsætterne og ungdommen kan få bedst mulige støtte til at starte deres egne virksomheder.

Tirsdag d. 6. januar 1998
Daniel Skifte
Emnekreds: Politik.

RG´s kapacitetstilpasningplan er godkendt - også politisk - og opsigelsen af prisaftalen må ses som et element i fiskerierhvervets nødvendige tilpasning til de internationale markedsbetingelser og udnyttelse af de tilsvarende muligheder.

Det må være i Royal Greenland A/S og KNAPK´s fælles interesse at sætte sig sammen og finde et prissystem for råvarerne, der belønner de rigtige råvarer af god kvalitet.

ATASSUT appellerer derfor til de to parter om at finde sammen og i gensidig forståelse drøfter den uheldige situation, som nu er opstået. ATASSUT har politiske visioner om at komme videre i sagen og være med til at løse problemet i stedet for den nuværende, ødelæggende og personificerede debat. ATASSUT er parat til at indtage en politisk mæglerrolle, hvis dette ønskes.

1998 bliver et arbejdsår, hvor vigtige beslutninger skal tages og igangsættes. Allerede i begyndelsen af det nye år skal samarbejdsaftalen mellem SIUMUT og ATASSUT kikkes efter i sømmene. Der er endnu en række områder, som mangler en konkret handling, f.eks. oprettelse af bygdeudviklingsselskab, bygdevejene, råstofområdet, energiområdet, turismeområdet og social-og ældreområdet. Det gælder også huslejefastsættelsen, ESU og BSU-lovgivningen.

Vi har store forventninger til det kommende Naturinstitut. Aldrig har så mange unge været i udlandet bl.a. for at studere andre nationers sprog og kultur. Den linie må fortsætte uagtet at vi i år har taget sprogskolen i brug her i landet.

Kårene for dagplejemødrene må gennemgås nøjere. - Det er logisk nok, at små enheder giver mindre smittefare, færre sygdomme og ikke mindst mere tid til det enkelte barn - også hvad angår sprogindlæring uanset dansk eller grønlandsk. En bedre koordinering af dagplejemødrene, børneinstitutionerne og skolerne vil være en oplagt opgave i en tid, hvor vi nødvendigvis skal revudere skolegangen under integrationens navn.

Vi har indført erhversmæssigt boligbyggeri med nye gunstige skattemæssige afskrivningsregler. Endvidere er der indført gunstige opsparingsregler i forbindelse med køb af egen bolig og generationsskiftproblematikken.. Men er det nok? Nej, vi skal finde nye nicher, så igangsætterne og ungdommen kan få bedst mulige støtte til at starte deres egne virksomheder.

ATASSUT har den 29. april 1998 20 års jubilæum. I en tid, hvor ATASSUT har haft fremgang i valgene til henholdsvis landstinget, kommunalbestyrelserne og folketinget og hvor vi også i dag sidder i landsstyrekoalissionssamarbejde med Siumut, må vi nøje overveje ATASSUT`s fremtidige politik. I dagen omkring denne dato skal partiet have landsmøde, hvor vi bl.a. skal have formandsvalg og vedtage og supplere vores partiprogrammer. Stik imod min meddelelse i 1993 overvejer jeg nu kraftigt at genopstille mig som partiformand, men gentager samtidig min opfordring fra efteråret til mine partifælder om at finde andre formandsemner, der kan medvirke til at sikre ATASSUT´s fremgang og fremtid.

Med disse ord ønsker ATASSUT alle i Grønland, Færøerne og Danmark et godt og lykkebringende nytår.

Daniel Skifte
formand for ATASSUT