Kilde: Debora Kleist


Også de ældres vilkår skal til stadighed forbedres

Debora Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 30. november 2010

Incitamentet kan ske ved lovkrav om ældrepolitik på arbejdspladserne. Dette vil signalere behov og ønske fra samfundets side, der kan løses ved arbejdspladsernes, private såvel som de offentlige arbejdspladsers, medansvar for det samfund, de lever i og de ældres ønske for samme.

Anbringelser uden for hjemmet

Debora Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 26. november 2010

I Inuit Ataqatigiit mener vi at 1200 børn anbragt uden for hjemmet er for mange, og at det giver børnene følelse af usikkerhed og manglende tryghed.

Demokratiet undergraves bevidst

Debora Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 2. oktober 2010

Uanset hvilke punkter der er sat på dagsordenen, har oppositionen fået for vane at komme med alle mulige angreb samt postulater. Derfor mener vi fra IA’s side, at dette må høre op, således vi kan drøfte løsningen af de reelle problemer, der kun kan løses gennem samarbejde.

§36-spørgsmål: Fiskeforædlingsfabrikken i Nanortalik og nedlukkede fiskepladser ved Østgrønland

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Debora Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 3. november 2009

Landsstyret ser det som sin opgave, at skabe gode rammebetingelser for virksomhedsdrift overalt i Grønland og når man ser, at en fiskeforædlingsvirksomhed har problemer gør det selvfølgelig indtryk. Men her må man være opmærksom på, at initiativet til virksomhedsdrift og iværksætteri, som udgangspunkt, skal komme fra borgerne og ikke fra landsstyret eller for den sags skyld fra Selvstyret.