Kilde: Deloitte og Touche


Undersøgelse af forholdene omkring garantistillelse på 12 mio. kr. for Puisi A/S

Deloitte og Touche
Peter Wistoft
Tirsdag d. 17. oktober 2000

Landsstyret informerer Landstinget om, at der er tale om et risikofyldt garanti, og at dette bredt accepteres i Landstinget. Landsstyret oplyser dog ikke overfor Landstinget, at der ikke er foretaget en egentlig kreditvurdering af selskabet

Udvidet undersøgelse af Finanslovskonto 30.13.10 m.v.

Deloitte og Touche
Tirsdag d. 2. november 1999

Den 12. oktober 1998 foranlediger Landsstyremedlemmet, at rokeringen udgår af 2. behandlingen til Finanslov 1999. . .Der gives ingen forklaring på denne ændring, og der er intet, der tyder på, at direktoratets administration har været inddraget i beslutningen om denne ændring.

Handicapkonti bilag 1 - Dokumentoversigt i skematisk form

Deloitte og Touche
Tirsdag d. 2. november 1999

Det der nu sker på det områder, er at vi tager overforbruget i 1998, som en regnskabsmæssig forklaring. Den bruger vi så som løftestang til en TB1 på forårssamlingen

Handicapkonti bilag 2 - Skematisk oversigt over påtænkt handlingsplan for genopretning af bevillingen

Deloitte og Touche
Tirsdag d. 2. november 1999

Påtænkt handlingsplan for genopretning af bevillingen for konto 30.13.10 for 1998 og 1999 efter det estimerede behov for 1998 af 31. august 1998

Handicapkonti bilag 3 - Skematisk oversigt over, hvorfor ansøgningen til TbII/98 ikke blev gennemført

Deloitte og Touche
Tirsdag d. 2. november 1999

Direktoratet vælger mulighed 2, idet det vurderes som useriøst at foreslå mulighed 1, når der netop er vedtaget Finanslovsforslag for 1999 på 78.950 t.kr.

Finanslovens Hovedkonto 30.13.10 Handicapforsorg i Danmark

Deloitte og Touche
Søndag d. 17. oktober 1999

Vi har således en begrundet formodning om, at overforbruget i 1998 var direktoratet bekendt, og man ville anvende dette som løftestang til TB/1 1999.

Revisionsprotokolatet, der fældede Jens Lyberth

Deloitte og Touche
Fredag d. 6. juni 1997

Vi har af personaledirektoratet fået oplyst, at sådanne udbetalinger er uhjemlede, dels på grund af, at tjenestemænd ikke kan modtage andre vederlag i tjeneste og dels fordi retsgrundlaget ikke er tilstede i form af en godkendt kontrakt. Udbetalingerne er efter vor opfattelse i strid med tjenestemandsloven.