Handicapkonti bilag 3 - Skematisk oversigt over, hvorfor ansøgningen til TbII/98 ikke blev gennemført

Direktoratet vælger mulighed 2, idet det vurderes som useriøst at foreslå mulighed 1, når der netop er vedtaget Finanslovsforslag for 1999 på 78.950 t.kr.

Tirsdag d. 2. november 1999
Deloitte og Touche
Emnekreds: Etik, Politik.

Skematisk oversigt over, hvorfor ansøgningen til Tillægsbevillingslov II/1998 ikke blev gennemført, efter at Landsstyremedlemmet havde fjernet forhøjelsen til forslaget til Finanslov 1999

Finanslovsforslaget efter Landsstyrets behandling 13. oktober 1998:
  t.kr.
Vedtaget budgetforslag for 1999 78.950


Tillægsbevillingslov IU1998 til behandling i Landsstyret 19. oktober 1998:
  t.kr.
Mulighed 1, jf. handlingsplan (bilag 2) 84.400
Mulighed 2, ingen ændringsforslag 78.808
Direktoratet vælger mulighed 2, idet det vurderes som useriøst at foreslå mulighed 1, når der netop er vedtaget Finanslovsforslag for 1999 på 78.950 t.kr.