Respekten for Landstinget skal genrejses

Demokraterne vil også gennemføre et nyt revisionssystem, så der ligesom i resten af de nordiske lande bliver oprettet en ekstern landsrevision, der nyder respekt alle steder. Vi vil have et revisionsudvalg, der bliver valgt for en 4-årig periode uafhængig af Landstingsvalg. Revisionsudvalget skal være 100 procent upartisk og ikke fungere som redningsplanke for styret.

Mandag d. 4. maj 2009
Demokraterne  
Emnekreds: Landsstyret, Landstinget, Landstingvalg juni 2009.

Demokraterne vil opfordre alle partierne til at forny arbejdsgangen i Landstinget og gøre samarbejdet mellem Landstingets partier og Landsstyret mere effektivt og smidigt.

Gennem de senere år har befolkningen desværre været vidne til en noget rodet parlamentskultur. Ineffektiviteten har været særdeles høj og Landsstyret er nogle gange blevet nedstemt op til flere gange på en dag på grund af manglende koordination mellem Landsstyret og Landsstyrets partier.

Sagen om Nukissiorfiits omdannelse til aktieselskab er et rigtig godt eksempel herpå. Landsstyret fremsatte først forslaget i Landstinget, hvorefter Landstingets partier brugte mange ressourcer på at behandle sagen. Da Landsstyret ikke fik medhold ved 1. behandlingen blev forslaget trukket tilbage. På den efterfølgende samling blev forslaget fremsat igen. Men Atassut, Inuit Ataqatigiit, Kattusseqatigiit Partiiat og Demokraterne modsatte sig forslaget. På trods heraf havde Landsstyret alligevel planlagt at fremsætte forslaget på ny ved forårssamlingen i år.

Det var tydeligt, at Landsstyret i denne sag - som så i mange andre - ikke havde koordineret forslaget og dets konsekvenser med sit parlamentariske grundlag. Dette gav anledning til megen uro i koalitionen, hvilket igen gik ud over Landstingets effektivitet.

Demokraterne vil arbejde for at der bliver oprettet et koordinationsudvalg mellem Landsstyret og Landsstyrets partier uanset, hvem der i øvrigt bliver Landsstyrepartier.

Demokraterne vil også gennemføre et nyt revisionssystem, så der ligesom i resten af de nordiske lande bliver oprettet en ekstern landsrevision, der nyder respekt alle steder. Vi vil have et revisionsudvalg, der bliver valgt for en 4-årig periode uafhængig af Landstingsvalg. Revisionsudvalget skal være 100 procent upartisk og ikke fungere som redningsplanke for styret. Vi ønsker et system, hvor borgerne, ligesom på Færøerne, kan gå på nettet og ved selvsyn konstatere, hvad skattepengene bliver brugt til allerede få dage efter forbruget.

Med disse forbedringer mener vi, at respekten for Landstinget og dets arbejdsform vil blive bedre fremover.

Kilde: LINKDemokraterne www.demokraatit.gl