Ældrebomben kan og skal afmonteres

Til næste år løber Landskassen tør for frie likvide midler, hvilket betyder, at alle nye tiltag skal finansieres ved driftsbesparelser andre steder eller ved at aflyse allerede planlagte byggeprojekter.

Torsdag d. 7. maj 2009
Demokraterne  
Emnekreds: Landstingvalg juni 2009, Samfundsforhold.

Palle Christiansen, næstformand for Demokraterne og Rita Manja Geisler, Landstingskandidat for Demokraterne

Befolkningssammensætningen i Grønland kan blive en bombe under vores økonomi, da der i fremtiden bliver forholdsvis flere ældre på overførselsindkomster og færre erhvervsaktive til at dække disse udgifter. Hvordan får vi løst dette problem?

Hvis man fra politisk hold intet foretager sig, så vil vi snart blive mødt af kraftigt stigende udgifter til overførselsindkomster til folk over 63 år, som efter et langt liv på arbejdsmarkedet nu skal til at nyde deres otium. Problemet er, at samfundet mangler penge og der bliver færre og færre erhvervsaktive til at dække samfundets stigende omkostninger.

Løsningen kunne være at holde seniorerne længere på arbejdsmarkedet, så de fortsat bidrager med erfaren arbejdskraft og - ligeså vigtigt - fortsat bidrager til Landskassen med indtægter og ikke udgifter. Valget er seniorernes eget, men deres valg kan påvirkes. Et virksomt lokkemiddel for mange andre er penge og hvorfor skulle det ikke være det for dem, som af mange grunde kaldes ”det grå guld”.

Et bud kunne være, at man nedsætter skatten på arbejde for personer over 63 for at fastholde dem på arbejdsmarkedet. I dagens Grønland betaler man omtrent 42 procent i skat. En person på pension - og dermed på overførselsindkomst - betaler langt mindre i skat end en der fortsat er på arbejdsmarkedet. Et fleksibelt skattesystem kunne operere med en skattesats på for eksempel 20 procent på arbejde, hvis dette udføres af personer over 63 år. Dermed kunne presset på Landskassen reduceres markant og vi vil have lettere ved at opretholde et tilfredsstillende serviceniveau.

Grunden til emnets vigtighed er, at Landskassen mangler penge. Til næste år løber Landskassen tør for frie likvide midler, hvilket betyder, at alle nye tiltag skal finansieres ved driftsbesparelser andre steder eller ved at aflyse allerede planlagte byggeprojekter.

Ønsker man fortsat beskæftigelse i byggeriet og ønsker man at opretholde den nuværende borgerservice, så skal der findes på alternative løsningsforslag til fremtidens økonomiske udfordringer. Gør man ingen ting, så sprænger ældrebomben et kæmpe hul i vores økonomi.