Nye Kræfter

Selvstyrets succes er afhængig af, hvorvidt det kommende Landsting og Landsstyre bliver i stand til at ændre på ledelsen af Grønland, så den bliver mere globalt fokuseret, mere økonomisk ansvarlig og med fokus på forbedringer af borgerservicen, højnelse af uddannelsesniveauet og skabelsen af nye arbejdspladser.

Tirsdag d. 12. maj 2009
Demokraterne  
Emnekreds: Landstingvalg juni 2009.

Indholdsfortegnelse:
Grønlands økonomi og økonomiske udfordringer
Børn og unge. Trivsel og udvikling.
Bosætningsmønstret og borgerservicen
Stem på nye kræfter


Så er det igen blevet tid til at vælge et nyt Landsting.

Tirsdag d. 2. juni 2009 er der Landstingsvalg og det særlige ved dette valg er, at det nye Landsting og Landsstyre skal stå i spidsen for det kommende Selvstyre, som bliver indført den 21. juni 2009.

Selvstyrets succes er afhængig af, hvorvidt det kommende Landsting og Landsstyre bliver i stand til at ændre på ledelsen af Grønland, så den bliver mere globalt fokuseret, mere økonomisk ansvarlig og med fokus på forbedringer af borgerservicen, højnelse af uddannelsesniveauet og skabelsen af nye arbejdspladser.

Demokraterne vil med dette valgprogram gerne sætte fokus på nogle få emner, men på vores hjemmeside www.demokraatit.gl vil du kunne læse om mange andre spændende og relevante emner.

Benyt din stemmeret. Brug din fornuft. Stem på Nye Kræfter.

Grønlands økonomi og økonomiske udfordringer
Grønlands økonomi står overfor meget store udfordringer. Vort lands udgifter stiger langt hurtigere end vores indtægter og dermed reduceres mulighederne for at afsætte midler til de nødvendige reformer, som vort land har brug for. Demokraterne vil skabe en økonomi, hvor der i krisetider er balance og hvor der i opgangstider skal være et overskud, så vi kan få afsat ekstra midler til uddannelsessystemet, sundhedsvæsnet, byggeriet af boliger og til overskudsgivende infrastruktur.

Landets økonomi skal bygges på kendte og sikre indtægtskilder. Bloktilskuddet er fortsat den største indtægtskilde, men værdien af bloktilskuddet vil falde år for år i fremtiden pga. den indgåede selvstyreaftale. Vi skal have sikret et langt større afkast fra vores andre ressourcer. Her tænker Demokraterne især på fiskeriet og råstofsektoren.

Ved at skabe nye vedvarende indtægter, kan vi skabe et økonomisk fundament for et fremtidigt Grønland, som efter Demokraternes mening skal kunne klare sig uden bloktilskud fra Danmark.

Børn og unge. Trivsel og udvikling.
I år lancerede Demokraterne en fuldt finansieret Børnepakke, som skulle være startskuddet til en større reform på Børne- og Ungeområdet.

Børnepakken vil blive gennemført, hvis vi kommer i Landsstyrekoalition efter valget. Børnepakken sikrer en gratis skolemadsordning på alle folkeskoler i Grønland, så vores skoleelever ikke skal opleve sult som et tilbagevendende problem. Den sikrer ressourcepersoner på alle folkeskolerne, så man hurtigst muligt kan få identificeret de børn og unge, som har brug for ekstra hjælp i deres tilværelse. Børnepakken indeholder en Børneombudsmand, der vil kunne sikre, at børn og unges rettigheder får en beskytter og et talerør.

Det har virket i et land som Norge og det vil uden tvivl virke i Grønland.

Endelig sikrer Demokraternes Børnepakke, at det bliver oprettet minimum et værested for børn og unge i hver eneste by i Grønland, så disse bliver tilbudt et trygt dagtilbud. Dette initiativ vil mindske risikoen for overgreb på udsatte børn og unge. Gennem disse tiltag vil man kunne skabe børn og unge, der trives og som udvikles.

På uddannelsesområdet vil Demokraterne have som mål, at alle uddannelser i Grønland får højnet niveauet, så de kommer op på et internationalt anerkendt niveau. Denne udvikling skal følges gennem løbende evalueringer, så man kan følge forbedringerne i sprogkundskaber med mere. Kun på den måde kan Grønland klare de opgaver, som en globaliseret verden byder på. Demokraterne har som mål, at uddannelser i Grønland skal kunne bruges i hele verden, så vore unge kan søge ud, dygtiggøre sig, få erfaring og komme hjem igen.

For at sikre de studerendes økonomiske situation, vil Demokraterne have indført, at uddannelsesstøtten følger den lønudvikling, som er i resten af samfundet. Dermed sikrer vi, at uddannelsesstøtten ikke taber værdi.

Bosætningsmønstret og borgerservicen
Demokraterne vil skabe en samfundsøkonomi, der hænger sammen og vi vil bruge ekstra penge på erhvervsudvikling og borgerservice. Disse ønsker er ikke gratis og pengene skal findes andre steder i samfundet, hvis vi ikke kan skabe nye værdier gennem de ressourcer vi har i dag.

Vores bosætningsmønster er den væsentligste årsag til vores store driftsudgifter. Det nuværende bosætningsmønster skal derfor ændres, så der bliver skabt rammer for en rentabel bo- og levevis på færre, men større bosteder end vi har i dag. Dette skal ske ved, at der bliver tilført ekstra penge til mobilitetskontoen, som i dag er med til at betale for folks flytning fra steder uden jobmuligheder til steder med jobmuligheder.

For yderligere at fremme denne udvikling, så vil Demokraterne koncentrere anlægsinvesteringerne på de lokaliteter, hvor der er mulighed for en rentabel bo- og levevis. Herigennem vil vi sikre, at der er boliger, dagsinstitutioner, job- og uddannelsesmuligheder til alle, der vælger at flytte.

Ingen skal dog tvinges til at flytte. Demokraterne er et socialliberalt parti og dette betyder blandt andet, at folk selv må vælge, hvor de vil leve og bo. Man skal dog ikke forvente, at alle andre skal betale for, at nogle ønsker at leve og bo på en måde, som de ikke har råd til.

Stem på nye kræfter
Tak for din opmærksomhed og tak fordi du brugte tid på at læse Demokraternes valgprogram. Jeg vil gerne opfordre dig til at benytte din stemmeret, bruge din fornuft og være med til at give Grønland nye kræfter.

Klik ind på www.demokraatit.gl og læs mere om, hvad Demokraterne står for. I vores debatforum eller gennem vores profiler på Facebook vil du kunne stille spørgsmål til alle kandidaterne.

Stem på Demokraterne. Stem på en sammenhængende politik. Stem på nye kræfter.

Godt valg.