Folketingsvalg 2011 - Nye kræfter i Folketinget

Demokraterne vil kæmpe for, at de syge og deres pårørende får bedre forhold end i dag. Her bevæger vi os ind på et lidt kompliceret område, da vi jo allerede har hjemtaget sundhedsvæsnet. Ikke desto mindre, er det Demokraternes holdning, at den danske stat skal være med til at forbedre forholdene for de grønlandske patienter, der bliver behandlet i Danmark.

Mandag d. 29. august 2011
Demokraterne  
Emnekreds: Folketinget, Politik.

Indholdsfortegnelse:
Ik’ til højre – ik’ til venstre – videre
Verdens centrum
Helbredet er det vigtigste vi har
Uddannelse – vejen til selvstændighed
Selvstyret skal have mere indhold
Kulturstøtte, tak!
Respekt gennem oplysning


Det grønlandske folk ønsker nytænkning, forandring og fremgang for vores land. Det manifesterede sig ved indførslen af Selvstyret i 2009 akkompagneret af en helt ny politisk koalitionsdannelse. Nu er tiden kommet til at tænke nyt ved et folketingsvalg. IA og Siumut har siddet solidt på vort lands to pladser i Folketinget de sidste 10 år. Det er tid til forandring – tid til nye kræfter.

Tilbage i 2001 søsatte IA, Siumut og det færøske parti Tjóðveldi Den Nordatlantiske Gruppe. Projektet synliggjorde de nordatlantiske mandater i den offentlige danske debat, og det værdsætter Demokraterne.

I dagens Folketing fremstår Den Nordatlantiske Gruppe dog knapt så stærkt. Siumut har forladt gruppen og deponeret deres stemme hos Socialdemokraterne, mens IA fravælger samarbejdet med blå blok. Det begrænser gruppens fremtidige politiske indflydelse, hvis ikke rød blok løber med valgsejren.

Demokraterne mener, at der er behov for at tænke i andre baner. Vi vil ikke på forhånd fastlåses i blokpolitikkens spil, men stå frit for på bedste vis at kunne arbejde for Grønlands interesser. Til gengæld er det vores ambition at indgå det bedst mulige samarbejde med det andet grønlandske mandat. Vi tror på, at grønlandsk sammenhold er den eneste farbare vej til indflydelse på de beslutninger, der vedrører vort land.

Vi håber, at du vil være med til at stemme nye kræfter ind i Folketinget.

Ik’ til højre – ik’ til venstre – videre
Demokraterne er et socialliberalt parti. Vi har ikke noget samarbejde med udenlandske partier hverken i Danmark eller i andre lande. De fleste her i landet betragter det imidlertid som en selvfølge, at vi vil støtte den blå blok efter valget. Dette er ikke en korrekt opfattelse. Med vores socialliberale udgangspunkt kan vi faktisk gå begge veje. Ideologisk minder vi mest om De Radikale og Liberal Alliance. De Radikale støtter den røde blok – Liberal Alliance den blå. Vi vil derfor ikke på forhånd pege på, hvem der skal være statsminister. Vi vil hverken se til venstre eller til højre – vi vil udelukkende se fremad, og vi vil udelukkende se på, hvilken statsministerkandidat, der vil opfylde flest muligt af vores krav, og Grønlands tarv. Vi arbejder for den grønlandske befolkning – ikke for den ene eller den anden blok i Danmark.

I modsætning til vore politiske konkurrenter, går vi til valg med åbent sind og uden bindinger.

Verdens centrum
Det er ikke uden grund, at amerikanerne i sin tid har anlagt landingsbaner strategiske steder i vort land. Det er heller ikke uden grund, at Thule Air Base stadig eksisterer. Grønland er fortsat et vigtigt geografisk område både udenrigs- og sikkerhedspolitisk. Det faktum skal vi blive bedre til at udnytte. Selvstyreloven sikrer os retten til at sidde med ved bordet, når der bliver lavet aftaler, der vedrører vores landområde. Demokraterne vil sikre, at loven håndhæves og forgrener sig til alle forhold, der vedrører Grønland. Vi skal være fysisk repræsenteret, hvad enten der er tale om bi- eller multilaterale fora. I sager og emner, der har betydning for hele menneskeheden, er det nødvendigt, at Grønlands stemme kommer til udtryk. Danmarks ageren ude i den store verden har også en konsekvens for verdenssamfundets syn på Grønland.

I disse år er der meget, der tyder på, at vort land står på tærsklen til at blive en endnu vigtigere brik i det internationale samfund. I takt med at teknologien udvikler sig, og klimaforandringerne får isen til at smelte, er der stor optimisme med hensyn til at gøre et kommercielt oliefund. Derudover er der gode muligheder for minedrift rigtig mange steder i landet. Endelig er Grønland det måske mest interessante sted på kloden at studere de voldsomme klimaforandringer, som verden i øjeblikket er vidne til. Tilsammen danner disse aspekter et solidt grundlag for, at Grønland i de kommende år kommer til at være en central aktør på den internationale scene. Denne position skal vi naturligvis formå at udnytte mest muligt. Det kræver, at vi forlanger indflydelse på den politik, som Danmark i dag fører på vegne af os. Det tør Demokraterne!

Vort folketingsmedlem vil til enhver tid sørge for et tæt samarbejde med det siddende landstyre, for at realisere Grønlands interesser.

Helbredet er det vigtigste vi har
Sygdom er én af livets udfordringer. Her i landet har vi ikke den fornødne ekspertise til selv at klare alle helbredsmæssige problemer. Det betyder, at vi hvert år er nødt til at sende en del af vore kære til Danmark til behandling i kortere eller længere perioder. Demokraterne vil kæmpe for, at de syge og deres pårørende får bedre forhold end i dag. Her bevæger vi os ind på et lidt kompliceret område, da vi jo allerede har hjemtaget sundhedsvæsnet. Ikke desto mindre, er det Demokraternes holdning, at den danske stat skal være med til at forbedre forholdene for de grønlandske patienter, der bliver behandlet i Danmark. Vi vil gøre vort til, at hverdagen bliver en tand bedre end i dag for de mennesker, der af helbredsmæssige grunde er tvunget til at opholde sig langt hjemmefra. På den hjemlige politiske scene kæmper vi i øjeblikket for at tilføre patienthjemmet i Brønshøj en portion penge, så patienterne langt oftere kan få en portion grønlandsk mad. Den tanke vil vi videreføre til de enkelte hospitaler i Danmark, så de grønlandske patienter disse steder i langt højere grad kan få hjemlig mad.

Uddannelse – vejen til selvstændighed
Vi er en lille befolkning, og vi er nødt til at erkende, at vi nok aldrig kommer til at kunne tilbyde vore unge mennesker at tage alle relevante uddannelser her i landet. Derfor vil vi også i årene fremover være i den situation, at studerende er nødt til at rejse udenlands – primært til Danmark – for at videreuddanne sig til gavn for os alle sammen. I vores øjne er uddannelse den mest realistiske vej til selvstændighed og bedre levevilkår. Derfor er det essentielt, at vi konstant sikrer, at vore studerende har så gode forhold som muligt. Demokraterne vil på den baggrund arbejde hårdt for konstant at forbedre forholdende for de af vore landsmænd, der opholder sig i Danmark for at uddanne sig. Vi vil kæmpe for, at enhver forbedring for danske studerende også kommer til at gælde for grønlandske studerende. Det vil sige, at hvis danske studerende får rabat på offentlig transport, så skal grønlandske studerende tilbydes den samme rabat. Og sådan skal det være hver gang, hvis det står til Demokraterne.

Selvstyret skal have mere indhold
Demokraterne er af den opfattelse, at Grønland har været for føjelige over for Danmark, når vi har hjemtaget områder. Det er som om, at ønsket om at hjemtage områder har været så stort, at man har glemt at tjekke kvaliteten. Det har haft den betydning, at vi har overtaget områder, der burde have været i bedre stand, og deraf følger det så, at vi har skullet bruge mange penge på at rette op på områderne. De fejl må vi ikke begå igen. Vi er nødt til i langt højere grad at holde Danmark i ørerne, så de områder den danske stat har ansvaret for ikke bliver udsultet. Det bedste sted at håndhæve den kontrol er i Folketinget. Her er det muligt konstant at holde de ansvarlige ministre til ilden, og det skal vi gøre i langt højere grad end i dag. Vi vil med andre ord kæmpe for, at den danske stat sørger for fortsat at investere i og udvikle de områder, som staten har ansvaret for. På den måde vil områderne være klar til at blive hjemtaget, når vi beslutter os for det.

Kulturstøtte, tak!
Danske filmfolk, forfattere, kunstnere og andre kulturbærere har uden tvivl langt bedre forhold end ditto grønlandske. Det er i og for sig fair nok al den stund, at vi har hjemtaget kulturområdet. Men – og det er et vigtigt men – det er nu engang sådan, at vi tilhører samme kongerige, og det bør altså betyde, at der bør være en fælles interesse for at udveksle diverse kulturelle aktiviteter mellem de forskellige dele af Riget. På den baggrund finder Demokraterne det oplagt, at grønlandske kulturpersonligheder får samme adgang til at søge offentlige kulturstøttemidler i Danmark, som deres danske kolleger har. Det kunne være med til at udbrede kendskabet til den helt særlige grønlandske kultur – ikke bare i Danmark, men i hele verden.

Respekt gennem oplysning
Det virker ofte som om, at der ikke er megen respekt for Grønland og grønlændere i den danske befolkning og i dansk politik. Grønlændere bliver ofte omtalt i nedladende vendinger, og politisk bliver Grønland betragtet som en unødvendig udgift. Forbavsende få danskere har den store indsigt i grønlandske forhold. Sagt på en anden måde, så kender de fleste grønlændere Michael Laudrup, men det er de færreste danskere, der kender Uiloq Slettemark. De fleste grønlændere kender Gasolin, men stort set ingen danskere kender Ole Kristiansen. Og sådan kunne man blive ved. Demokraterne vil gøre vort til, at dette bliver ændret. Vi vil opfordre til, at der bliver mere oplysning om Grønland og grønlandske forhold i såvel folkeskolerne som på ungdomsuddannelserne. Vi vil deltage i enhver debat, der på den ene eller den anden måde har betydning for forståelsen af os grønlændere og vores land. Dette naturligvis med saglige argumenter og reel information. Vi tror på, at reel oplysning vil højne danskernes forståelse for os og vores levevis, og dette vil automatisk medføre, at vi i langt højere grad vil blive mødt med den respekt, vi fortjener i den offentlige debat.