Selvstændighed og økonomi

Hvis vi udråber Grønland til en selvstændig stat, så mister vi bloktilskuddet fra Danmark, der er på lige under 4 milliarder kroner, og vi skal selv til at betale for områder som eksempelvis politi og retsvæsen. Et forsigtigt skøn er, at vi i øjeblikket står overfor at vores økonomi skal forbedres med 4-5 milliarder kroner om året, hvis selvstændighed skal være realistisk.

Torsdag d. 24. november 2016
Demokraterne  
Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Emnekreds: Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Rigsfællesskab og selvstyre, Selvstyre, Økonomi.


Qaanaaq juli 2000
(AN)

I medfør af § 37 i Forretningsorden for Landstinget fremsætter jeg hermed følgende spørgsmål:

Spørgsmål til landsstyret vedr. økonomi og selvstændighed:
  1. Hvordan har landsstyret tænkt sig at prioritere rent økonomisk for at skabe grundlaget for politisk selvstændighed?
  2. Er det landsstyrets opfattelse, at bloktilskuddet fra Danmark bliver bevaret, hvis Grønland løsriver sig fra Danmark? Hvis svaret er nej, så vil Demokraterne bede landsstyret om at opstille et realistisk bud på, hvordan dette indtægtstab skal finansieres
  3. Hvilke af de nuværende velfærdsydelser og/eller borgerrettigheder vil landsstyret skære væk eller foretage besparelser på, såfremt Grønland løsriver sig fra Danmark?
  4. Hvilke nye indtægter forventer landsstyret, at der vil opstå som følge af selvstændighed?

Begrundelse:
Der er nu blevet nedsat en forfatningskommission, hvis opgave bliver at udarbejde en forfatning med henblik på, at Grønland løsriver sig fra Rigsfællesskabet.

Stort set samtidig har man vedtaget en Finanslov, der arbejder med et underskud på 145 millioner kroner i den kommende 4-årige periode.

Det er således svært at konkludere andet end, at landsstyret på den ene side ønsker selvstændighed, men på den anden side ikke mener, at økonomien bliver et problem. Her er Demokraterne uenige med landsstyret. Vi mener, at det er vigtigt, at borgerne her i landet kan bevare deres velfærdsrettigheder også når selvstændigheden er indført. Vi ønsker ikke at give afkald på gratis behandling i Sundhedsvæsenet, vi ønsker at bevare en værdig alderspension, vi ønsker at bevare den gratis adgang til uddannelser, vi ønsker at bevare SU’en og sådan kunne jeg egentlig blive ved.

Hvis vi udråber Grønland til en selvstændig stat, så mister vi bloktilskuddet fra Danmark, der er på lige under 4 milliarder kroner, og vi skal selv til at betale for områder som eksempelvis politi og retsvæsen. Et forsigtigt skøn er, at vi i øjeblikket står overfor at vores økonomi skal forbedres med 4-5 milliarder kroner om året, hvis selvstændighed skal være realistisk.

Demokraterne anerkender, at det er en mulighed, at der kommer flere turister, at der kommer gang i råstofindustrien og at vi kan sælge flere fisk, men det er ikke realistisk, at ekstra indtægter herfra kan blive så store, at de beløber sig til et sted mellem 4 og 5 milliarder kroner om året. landsstyret er derfor nødt til også at tænke i andre baner for at skaffe de mange penge.

Det er derfor interessant for Demokraterne og befolkningen at vide, hvilke velfærdsydelser der skal skæres væk, når landsstyret vil indføre selvstændighed. landsstyret bør anstændigvis oplyse borgerne om, hvad prisen er for politisk selvstændighed.