Landsstyret pålægges at rette henvendelse til den danske stat med anmordning om hjælp til at hjælpe børnene i Tasiilaq og resten i Grønland

Det kan ikke accepteres at landets regering ignorerer behovet for hjælp og vurderer det som unødvendigt, når de forkaster anmodningen, og vi synes, at det er uansvarlig regeringsførelse. Børnene i samfundet lider meget, og selvom det dokumenteres at de er hårdt belastet, afviser Naalakkersuisut at de skal hjælpes, og det kan vi ikke acceptere, og vi vil henvise til at dem der har er klar til at hjælpe snarest skal involveres

Onsdag d. 22. maj 2019
Atassut  
Demokraterne  
Inuit Ataqatigiit
Patii Naleraq
Samarbejdspartiet
Emnekreds: Landstinget, Socialt ansvar.

Indholdsfortegnelse:
Begrundelse:
Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige:
Økonomiske og administrative konsekvenser for det private erhvervsliv:
Økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne:21. maj 2019 FM 2019/229
I henhold til § 33 i Forretningsordenen for Inatsisartut) fremsætter jeg følgende beslutningsforslag til Inatsisartut:
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til den danske stat med anmodning om hjælp til at hjælpe børnene i Tasiilaq og resten i Grønland. (Medlemmerne af Inatsisartut fra Partii Naleraq, Demokraatit) Atassut, Samarbejdspartiet og Inuit
Ataqatigiit).

Begrundelse:
Vi vil hermed komme med en samlet udtalelse. Det er fra partierne Inuit Ataqatigiit) Demokraatit, Atassut, Suleqatigiissitsisut og Partii Naleraq.

Undertegnede Partier ønsker at fremhæve, at vi ønsker arbejdet for at løse problemerne på socialområdet i 0stgrønland og i langs hele kysten påbegyndes, hvor alle inddrages i samarbejdet.

Vi har i den senere tid set og hørt om yderst horrible forhold, og forholdene er stort set ikke anderledes i resten af landet.

Flertallet er partierne har til medierne meddelt, at de ønsker at der indgås så hurtigt som muligt et samarbejde med den danske regering for at få løst problemerne. Det er os magtpåliggende at henstille til at Naalakkersuisut uden at forhale det, at de bør igangsætte denne opgave snarest
muligt. Det kan overhovedet ikke forsvares at vi forbliver passive tilskuere til at sagsbehandlingen af omsorgssvigtede børn og seksuelt misbrugte børn foregår så langsomt. Derfor opfordrer vi Naalakkersuisut at der skal igangsættes hurtigst muligt tiltag.

Opfordringen til Naalakkersuisut er fremsat af flertallet i Inatsisartut, og det er klart at Naalakkersuisut ikke har til hensigt at følge opfordringen, og vi ser genstridigheden yderst anstrengende, når de udtaler at hjælp fra Danmark er en sidste mulighed. Naalakkersuisut udtalelse kan overhovedet ikke forsvares, da det drejer sig om hjælp til mennesker i nød.

Undertegnede partier synes, at det er nødvendigt, at der skal sattes ekstra ordinær bevillinger til. Vi opfordre for at hjælpe de børn hurtigst muligt der lever under dårlig forhold og i samarbejde med den danske regering ved prøve finde ekstra bevillingsmuligheder.

I rapporten citerer vi "Der er i de seneste tre år blevet indberettet 193 seksuelle krænkelser i Tasiilaq og bygder. Der er sidste år blevet indberettet 20 seksuelle krænkelser, og 15 sager behandles i øjeblikket. Når vi tager udgangspunkt i at af hver tre børn i Tasiilaq er der en der er krænket seksuelt. Når vi tager udgangspunkt i at af hver to børn, er der en der er indberettet til socialforvaltningen." Citering slut.

Det udstiller hvor galt det går for børnene, og det er helt sikkert at der er forhold, der endnu ikke er kommet frem i lyset. Og hvis de kommer frem vil tallene være langt værre. Samme forhold gør sig gældende i resten af landet, og vi kan ikke tillade os at acceptere forholdene som de er og vi skal være mere ihærdige om at Naalakkersuisut arbejde igangsættes hurtigere.

Det kan ikke accepteres at landets regering ignorerer behovet for hjælp og vurderer det som unødvendigt, når de forkaster anmodningen, og vi synes, at det er uansvarlig regeringsførelse. Børnene i samfundet lider meget, og selvom det dokumenteres at de er hårdt belastet, afviser Naalakkersuisut at de skal hjælpes, og det kan vi ikke acceptere, og vi vil henvise til at dem der har er klar til at hjælpe snarest skal involveres.

Tildels har Naalakkersuisoq udtalte til pressen og vi citere "Det giver ingen mening, hvis der skal komme folk udefra og hjælpe de grønlandske borgere, for vi har set mange gange, at når de rejser væk igen, er problemet der stadig" slutter citering og de fortsætter citere vi igen" Det er svært at forestille sig hvorledes hjælpen vil være hvis det skal iværksættes prompte, og uden at have kortlagt hvilke problemstillinger der foreligger." slutter her.

"Vi er klar over at der skal være specielle tiltag for børn, unge eller familier, og kommunen har et overblik over forholdene." slutter citeringen og fortsætter, og vi citere "og vi har svært ved at forholde os til Naalakkersuisut og partiernes krav om at de skal hjælpes, når vi ikke har drøftet, hvorledes hjælpen skal indrettes." Slutter citeringen.

Det er yderst overraskende at Naalakkersuisoq for sociale anliggender og sundhedsområdet kan udtale sig således. Forholdene er særdeles velkendte i socialstyrelsen som er et ressortområde under Selvstyret, og det er yderst misvisende at sige at det er svært at forholde sig til at hvordan de skal hjælpes, når vi ikke har drøftet, hvorledes hjælpen skal indrettes."

Børnene, de unge og familierne lider, hvor der endda er tilfælde hvor der er sket store skader, skader som vil følge dem hele livet, og afleder afmagt for de ramte. Vi er særdeles ihærdige for at hjælpe dem, så vi kan vejlede dem i at leve i sikkerhed, fordi vi kan se hvordan de lider.

I den seneste tid har frekvensen af selvmord i Sisimiut i Qeqqata kommunea været meget hyppigt, og vi bør være dygtigere til at samarbejde med kommunerne og befolkningen med tiltag, og derfor har vi brug for hjælp. Vi kan ikke tillade os at afvise hjælp, og forsætte med at bortforklare problemerne og nedprioritere hjælp til de personer, der virkelig har behov for det.

Flertallet er partierne i Inatsisartut vil opfordre Naalakkersuisut, at de bør igangsætte denne opgave snarest muligt. at Naalakkersuisut skal kontakte den danske regering for at indgå samarbejde med dem for at få løst problemerne, fordi vi kan ikke lade som om at vi ikke har behov for hjælp.

Såfremt levevilkårene for befolkningen skal højnes, er det nødvendigt med at bevilge ekstra midler til byggeri af lejligheder og boliger, og vi ønsker at der bevilges flere penge til at forebygge arbejdsløshed.

Der er virkelig mange unge og familier, der er i bolignød, og der er ligeledes mange der er arbejdsløse, og hvis vi skal give dem et meningsfyldt liv, må vi opfordre Naalakkersuisut om at iværksætte klare tiltag.

Vi vil understrege, at ønsket af bevillingen af midlerne til formålet skal behandles særskilt.

Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige:
Implementering af forslaget må - ud over formulering af en henvendelse - forventes at indebære behov for en dialog med såvel Kommuneqarfik Sermersooq som staten om, hvorledes hjælp bedst vil kunne ydes. De administrative ressourcer, som Naalakkersuisut vil skulle afsætte hertil, forventes ikke at overstige et kvart årsværk.

Hertil kommer eventuelle afledte økonomiske og administrative konsekvenser af den hjælpeindsats fra staten, som forslaget pålægger Naalakkersuisut at anmode om.

Økonomiske og administrative konsekvenser for det private erhvervsliv:
Ingen

Økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne:
Ingen

Hans Enoksen
Randi V. Evaldsen
Mùlte B. Egede
Sivert K. Heilmann
Tillie Martinussen