Kilde: Departementet for Familie Kultur Kirke og Ligestilling


Evaluering af familiecentrene viser vejen frem

Departementet for Familie Kultur Kirke og Ligestilling
Onsdag d. 26. oktober 2011

Resultatet af evalueringen viser, at der fortsat er god grund til at investere i familiecenterindsatsen. Der er store forskelle på strukturen og aktiviteterne i de nuværende familiecentre, men fælles for dem er, at de er et løft til familieindsatsen og det tværfaglige samarbejde i de pågældende byer.
Tilknyttede tekster:

Skolefe-ordning

Departementet for Familie Kultur Kirke og Ligestilling
Fredag d. 22. juli 2011

En Skolefe-ordning skal først og fremmest sikre støtte og omsorg til børn med særligt behov for dette. Derudover skal den fremme, at alle medarbejdere på skolen handler på en bekymring mht. et barn.
Tilknyttede tekster:

Kursus i lovgivning om hjælp fra det offentlige

Departementet for Familie Kultur Kirke og Ligestilling
Fredag d. 10. juni 2011

En børnefamilie på far, mor og 3 børn. Far er fanger og fisker, moren er medhjælpende hustru og bliver alvorlig syg og skal indlægges i en længere periode. Familien lever af faderens fangst og indhandling. I nogle perioder er det hård og nogle gange går det godt for familiens økonomi. I gode perioder køber forældrene det børnene har måttet undvære. Forældrene sidder generelt hård i det økonomisk og har derfor ingen opsparing at tære på i dårlige perioder.