Kilde: Departementet for Finanser


Aftale om bloktilskud til kommunerne i 2011

Departementet for Finanser
Tirsdag d. 9. november 2010

I finanslovsforslaget for 2011 har landsstyret foreslået, at det kommunale bloktilskud nedsættes med 8 mio. kr. fra 2011. Kommunerne finder nedsættelsen af bloktilskuddet uhensigtsmæssig.
Tilknyttede tekster:

Nye miljøafgifter

Departementet for Finanser
Mandag d. 12. juli 2010

Den store udfordring er at gøre skattesystemet mere beskæftigelsesvenligt uden at miste provenu. Kort sagt beskatning skal flyttes fra beskæftigelse over på områder med mindre skadesvirkninger