Kilde: Departementet for Kultur Uddannelse Forskning og Kirke


Brug af informations- og kommunikationsTeknologi i uddannelsessystemet

Departementet for Kultur Uddannelse Forskning og Kirke
Tirsdag d. 29. marts 2011

Delstrategierne stemmer fint overens med indstillingerne i Skatte- og Velfærdskommissionens rapport samt med koalitionsaftalens fokus på uddannelse samt udvikling af Informations- og KommunikationsTeknologi (IKT), som et godt værktøj til at sikre den enkelte borger indsigt og viden.
Tilknyttede tekster:

KIIIN svarer EPI

Departementet for Kultur Uddannelse Forskning og Kirke
Torsdag d. 9. december 2010

I den forbindelse skal Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke bemærke, at alle henvendelser til departementet besvares på det sprog, der anvendes af borgeren, og at departementet har en bemanding, der gør, at enhver borger kan betjenes på sit eget sprog, i de tilfælde, hvor kommunikation på fremmedsproget ikke er muligt.

Den grønlandske præst i Danmark fortsætter

Departementet for Kultur Uddannelse Forskning og Kirke
Torsdag d. 9. december 2010

Selvstyret har ingen intentioner om at stoppe ordningen med en grønlandsk præst i Danmark, som varetager kirkelige opgaver for de grønlændere, der opholder sig i landet ufrivilligt.

Efterskole i Maniitsoq

Departementet for Kultur Uddannelse Forskning og Kirke
Fredag d. 19. november 2010

Efterskolens forpligtigende fællesskab er en kerneværdi i skoleformen, og skolens grundtanker er forståelsen af, at alle har et ansvar over for sig selv og overfor fællesskabet. Studievejledning vil blive prioriteret højt, og der vil være fokus på, at den enkelte kommer i gang med at uddanne sig efter efterskolen.

Aftale med rettighedsorganisationer i Grønland forlænges

Departementet for Kultur Uddannelse Forskning og Kirke
Torsdag d. 18. november 2010

De nævnte organisationer er alle private organisationer, der varetager rettighedsindehavernes interesser inden for en lang række kunst- og kulturområder.

Folkehøjskolerne påtvinges ikke at udbyde kompetencegivende undervisning

Departementet for Kultur Uddannelse Forskning og Kirke
Lørdag d. 25. september 2010

Lovforslaget går netop ud på at fjerne det nuværende forbud mod folkehøjskolernes udbydelse af egentlig kompetencegivende undervisning. Der åbnes altså op for muligheder, som ikke eksisterer i dag.

Svar til Grønlands Arbejdsgiverforening om uddannelsesindsats

Departementet for Kultur Uddannelse Forskning og Kirke
Fredag d. 27. august 2010

Uddannelsesplanen virker og lige nu er ca. 3700 i gang med et uddannelsesforløb, hvilket er en stigning på over 30 % siden 2005. Lige nu er det største problem manglen på kollegiepladser til de studerende, hvilket landsstyret forsøger at tage hånd om i den fremsatte finanslov ved at fremrykke midler til kollegiebyggeri i stor skala.

Finansieringsaftale med EU for 2010

Departementet for Kultur Uddannelse Forskning og Kirke
Fredag d. 11. juni 2010

Den årlige finansieringsaftale er en del af den partnerskabsaftale, der blev indgået mellem Grønland og EU i 2007. Her forpligtede EU sig til at støtte Grønlands ekstraordinære uddannelsesindsats med ca. 200 millioner kr. årligt frem til 2013. For at få udbetalt midlerne skal Grønlands Selvstyre årligt udarbejde fire rapporter, der blandt andet skal redegøre for, hvordan budgetstøttemidlerne til den ekstraordinære uddannelsesindsats bliver fordelt, og hvilke resultater indsatsen fører med sig

Polarbibliotekets overlevelse sikret

Departementet for Kultur Uddannelse Forskning og Kirke
Torsdag d. 11. marts 2010

Polarbiblioteket består af samlinger fra både Afdeling for Eskimologi og Arktiske Studier samt Arktisk Institut, og dækker områderne humaniora, samfundsvidenskab og naturvidenskab. Biblioteket indeholder ca. 35.000 titler, herunder bøger, småtryk og tidsskrifter.