Svar til Grønlands Arbejdsgiverforening om uddannelsesindsats

Uddannelsesplanen virker og lige nu er ca. 3700 i gang med et uddannelsesforløb, hvilket er en stigning på over 30 % siden 2005. Lige nu er det største problem manglen på kollegiepladser til de studerende, hvilket landsstyret forsøger at tage hånd om i den fremsatte finanslov ved at fremrykke midler til kollegiebyggeri i stor skala.

Fredag d. 27. august 2010
Departementet for Kultur Uddannelse Forskning og Kirke
Emnekreds: Efterårssamling 2010, Finanslov, Uddannelse.

I forlængelse af Henrik Leths udtalelser (Hvornår starter fremtiden?) om indholdet af uddannelsen på den netop fremsatte finanslov, har Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke følgende kommentarer:

Uddannelse indtager en central plads i forslaget til finanslov og landsstyret fortsætter de senere års massive indsats for at højne uddannelsesniveauet. Helt central er den ekstraordinære uddannelsesindsats, som støttes med midler fra EU, og som er bygget op omkring en struktureret og langsigtet plan, der tager sigte på at øge uddannelsesniveauet markant frem mod 2020.

Uddannelsesplanen virker og lige nu er ca. 3700 i gang med et uddannelsesforløb, hvilket er en stigning på over 30 % siden 2005.

Lige nu er det største problem manglen på kollegiepladser til de studerende, hvilket landsstyret forsøger at tage hånd om i den fremsatte finanslov ved at fremrykke midler til kollegiebyggeri i stor skala.

Der er samtidig gang i en opkvalificering af vores arbejdskraft, så den kan besætte de jobs, som forventes skabt indenfor minedrift i de kommende år. I de senere år har 80 personer deltaget i kurser, som er målrettet mod at arbejde indenfor mine- og entreprenørvirksomhed og alle er i dag i beskæftigelse i relevante virksomheder.

Med åbningen af Entreprenør- og Bjergværksskolen til efteråret fastholdes fokus på dette vækstområde. Det er dog vigtigt at uddannelsesindsatsen er afbalanceret og ikke ensidigt fokuserer på områder, hvor jobskabelsen i fremtiden trods alt er præget af en vis usikkerhed.