Efterskole i Maniitsoq

Efterskolens forpligtigende fællesskab er en kerneværdi i skoleformen, og skolens grundtanker er forståelsen af, at alle har et ansvar over for sig selv og overfor fællesskabet. Studievejledning vil blive prioriteret højt, og der vil være fokus på, at den enkelte kommer i gang med at uddanne sig efter efterskolen.

Fredag d. 19. november 2010
Departementet for Kultur Uddannelse Forskning og Kirke
Emnekreds: Bosætning, Uddannelse.

I forbindelse med finanslovens vedtagelse er det nu besluttet, at der fra september 2011, skal være efterskole i Maniitsoq. Skolen får til huse i fiskeindustriskolen ATI’s bygninger, der bliver ledige, når ATI fra næste år flytter til Narsaq. Dermed er Maniitsoq Efterskole sikret gode og meget flotte rammer for efterskoledriften.

Med etableringen af Maniitsoq Efterskole har Grønland dermed 2 efterskoler, og vil være i stand til at opfylde det store behov, der er for efterskoler i Grønland. Efterskole Villads Villadsen i Qasigiannguit har netop modtaget 160 ansøgninger til næste skoleår, og det er et billede på, at den grønlandske ungdom ønsker at gå på efterskole - også herhjemme. Efterskolen i Maniitsoq vil kunne optage 60 elever, der vil ankomme til byen fra hele kysten.

Maniitsoq Efterskole har til formål ud fra et selvvalgt værdigrundlag at udvikle ungdommen således, at de enkelte elever, både fagligt og menneskeligt, bliver i stand til at foretage vigtige og kvalificerede valg i deres liv. Efterskolens forpligtigende fællesskab er en kerneværdi i skoleformen, og skolens grundtanker er forståelsen af, at alle har et ansvar over for sig selv og overfor fællesskabet. Studievejledning vil blive prioriteret højt, og der vil være fokus på, at den enkelte kommer i gang med at uddanne sig efter efterskolen.

En del af elevpladserne vil være øremærket til elever med stave- og læsevanskeligheder. Denne målgruppe ventes at udgøre 15 % af normeringen svarende til ca. 9 elever.

Læs også Efterskole: Besynderlig beslutning fra landsstyret