Den grønlandske præst i Danmark fortsætter

Selvstyret har ingen intentioner om at stoppe ordningen med en grønlandsk præst i Danmark, som varetager kirkelige opgaver for de grønlændere, der opholder sig i landet ufrivilligt.

Torsdag d. 9. december 2010
Departementet for Kultur Uddannelse Forskning og Kirke
Emnekreds: Grønlændere i Danmark, Kultur og samfund.

Den 7. december 2010 fremgik det af Sermitsiaq.gl, at Lars Emil Johansen har fremsat et § 20 spørgsmål til den danske kirkeminister Birthe Rønn Hornbech omhandlende ansættelse af grønlandsksprogede præster i Danmark.

Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at det ikke er korrekt, at Selvstyret agter at stoppe sine tilskud til udstationering af grønlandsk ansatte præster i Danmark.

Selvstyret har ingen intentioner om at stoppe ordningen med en grønlandsk præst i Danmark, som varetager kirkelige opgaver for de grønlændere, der opholder sig i landet ufrivilligt. Ligeledes fremgår det af Finansloven for 2011, at Kirken i Grønland er normeret med en præstestilling i Danmark, samt af § 5, stk. 3 i landstingslov nr. 9 af 19. maj 2010 om Kirken, at der tilbydes kirkelig og sjælesørgerisk virksomhed til grønlandske personer, som ufrivilligt opholder sig i Danmark.