Fiskere og fangere har også mulighed for offentlig hjælp

Fiskere og fangere har i lighed med øvrige borgere i Grønland mulighed for at søge of-fentlig hjælp til faste udgifter og forsørgelse. Det er dog en betingelse, at man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at kunne modtage offentlig hjælp. Og i henhold til forordningen om offentlig hjælp, er der ikke hjemmel til at fratage fiskere og fangere deres erhvervsfangerbevis i den tid, de modtager offentlig hjælp.

Søndag d. 10. januar 2010
Departementet for Sociale Anliggender
Emnekreds: Fangst, Fiskeri, Sociale spørgsmål.

Fiskere og fangere har i lighed med øvrige borgere i Grønland mulighed for at søge of-fentlig hjælp til faste udgifter og forsørgelse. Det er dog en betingelse, at man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at kunne modtage offentlig hjælp. Og i henhold til forordningen om offentlig hjælp, er der ikke hjemmel til at fratage fiskere og fangere deres erhvervsfangerbevis i den tid, de modtager offentlig hjælp.

Det betyder, at fiskere og fangere i den periode, de har behov for offentlig hjælp, skal lade sig registrere hos kommunen som værende ledige.

Departementet for Sociale Anliggender vil i de kommende dage gøre kommuner og KNAPK opmærksom på fiskernes og fangernes rettigheder til offentlig hjælp, efter at landsstyret er blevet underrettet om tilstandene for fiskere og fangere i den seneste tid.

Kommuner og KNAPK vil blive orienteret om, at alle borgere, som ikke er i stand til at skaffe sig og sin familie det nødvendige til livets opretholdelse, kan søge offentlig hjælp. Hjælpen kan, såfremt betingelserne er opfyldt og ud fra individuel vurdering, ydes som offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter, jf. § 4 i forordningen om offentlig hjælp eller som hjælp til enkeltudgifter, jf. § 20 i forordningen om offentlig hjælp.

Jf. § 7 kan ydes offentlig hjælp ved akut trang, såfremt ansøgeren har været ude for en social begivenhed i form af bl.a. ledighed. Det er afgørende, at den sociale begivenhed påvirker ansøgerens forsørgelsesforhold, således at ansøgeren herefter er afskåret fra at skaffe det nødvendige til sit eget og familiens underhold.

I vurderingen af hvor meget der skal ydes i offentlig hjælp til forsørgelse og faste udgifter, vil kommunen se på begge ægtefællers indtægter og faste udgifter og derefter fastsætte et beløb, når de faste udgifter er betalt, til underhold til hele familien. Der skal således altid udbetales et beløb af en sådan størrelse, at familien har nok at spise, og har råd til andre fornødenheder. Der skal i forbindelse med udmålingen af offentlig hjælp, altid tages et særligt hensyn til, at børnenes behov tilgodeses.