Børnefamilierne tilgodeses i to nye love

De nye love forbedrer de nybagte forældres vilkår. Der er fire væsentlige punkter i loven om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption.

Fredag d. 23. april 2010
Departementet for Sociale Anliggender
Emnekreds: Børns vilkår, Forårssamling 2010.

Fra 1. marts 2010 trådte landstingslov om børnetilskud samt lnadstingslov om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption i kraft.

En væsentlig forbedring er, at børnetilskuddet nu kan udbetales hver måned uden forudgående ansøgning. Alle børn der er berettiget til børnetilskuddet er dermed sikret udbetaling.

De nye love forbedrer de nybagte forældres vilkår. Der er fire væsentlige punkter i loven om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption.

Forældrene kan nu deltage i arbejdsrelaterede konferencer, kurser, temadage og lignede, uden at orloven afbrydes og uden, at den resterende del af orloven bortfalder.

Ved en adoption af registeret partners barn, har adoptanten nu ret til barselsorlov i 3 uger indenfor de første 15 uger efter barnets fødsel.

Adoptanter af et barn får nu samme rettigheder om orlov og dagpenge som biologiske forældre har.

Plejefamilier har nu også ret til barselsorlov i forbindelse med anbringelse af et barn i pleje.