Historisk aftale imellem Selvstyret og kommunerne

For personer med vidtgående handicap visiteret til Danmark er der indgået en særlig driftsaftale, der sikrer den fremtidige arbejdsdeling imellem kommunerne, Selvstyret og Grønlands repræsentationen. For den del af handicapforsorgen, der omhandler handicapinstitutionerne overgår hele det økonomiske ansvar til kommunerne, hvorimod driften indtil videre forbliver i Selvstyret.

Torsdag d. 4. november 2010
Departementet for Sociale Anliggender
Emnekreds: Kommunerne, Samfundsforhold, Sociale spørgsmål.

Selvstyret og kommunerne indgik i dag den 4. november 2010 en historisk aftale om udlægning af handicapområdet til kommunerne. Aftalen betyder, at det fulde ansvar for handicapforsorgen i Grønland overdrages til kommunerne fra 1. januar 2011.

Aftalen blev underskrevet af Medlem af landsstyret for Sociale Anliggender Maliina Abelsen og Formand for KANUKOKA Enok Sandgreen.

For personer med vidtgående handicap visiteret til Danmark er der indgået en særlig driftsaftale, der sikrer den fremtidige arbejdsdeling imellem kommunerne, Selvstyret og Grønlands repræsentationen. For den del af handicapforsorgen, der omhandler handicapinstitutionerne overgår hele det økonomiske ansvar til kommunerne, hvorimod driften indtil videre forbliver i Selvstyret.

- Det er en historisk aftale, da grundtankerne bag kommunalstrukturreformen nu bliver en realitet. Vi tror på, at borgernære opgaver løses bedst af kommunerne, som kan gøre brug af deres lokale faglige tværsamarbejde. Derimod er det Selvstyrets opgave at føre tilsyn, implementere lovgivninger og vejlede kommunerne. Disse grundprincipper har været udgangspunktet i det samarbejde, der har pågået i hele 2010 imellem KANUKOKA og Departementet for Sociale Anliggender, udtaler Naalakkersuisoq Maliina Abelsen.

Det har været vigtigt for begge parter at sikre en hensigtsmæssig og god overdragelse, hvor kvaliteten i opgaveløsningen har været omdrejningspunktet. Det har således været vigtigt, at udlægningen betyder reelle forbedringer for de enkelte handicappede.

Forhandlingsprocessen er nu afklaret og de administrative og økonomiske problemstillinger omkring ansvar og kompetence er nu endelig fastlagte.