Maliina Abelsen handlede ansvarligt

I november 2009 vedtog landsstyret, at der i 2009 kunne ydes tilskud til familiecentre udover en tre-årige periode efter individuel vurdering. På dette tidspunkt var det allerede vedtaget i Finansloven for 2010, at ophæve 3-års reglen for tilskud til familiecentrene. Sagen skulle videresendes til Finansudvalget, hvilket den beklageligvis ikke blev rettidigt.

Tirsdag d. 16. november 2010
Departementet for Sociale Anliggender
Emnekreds: Efterårssamling 2010, Landstinget.

I onsdags fremsatte Siumut og Atassut en mistillidsdagsorden mod medlem af landsstyret for Sociale Anliggender Maliina Abelsen. Mistillidsdagsordenen udspringer af en betænkning af revisionsudvalget fra den 4. november, hvor revisionsudvalget finder det kritisabelt, at Departementet for Sociale Anliggender har tilsidesat en regel om, at der kun kan udbetales tilskud til familiecentre i tre år.

Maliina Abelsen var ikke selv til stede under Landstingets 2. behandling af landskassens regnskab for 2090, hvor den nævnte mistillidsdagsorden blev fremsat. Maliina Abelsen har følgende tilføjelser til gårddagens drøftelser.

I november 2009 vedtog landsstyret, at der i 2009 kunne ydes tilskud til familiecentre udover en tre-årige periode efter individuel vurdering. På dette tidspunkt var det allerede vedtaget i Finansloven for 2010, at ophæve 3-års reglen for tilskud til familiecentrene. Sagen skulle videresendes til Finansudvalget, hvilket den beklageligvis ikke blev rettidigt. Dette har formelt haft den betydning, at Departementet for Sociale Anliggender i 2009 har udbetalt tilskud til tre familiecentre i hhv. Aasiaat, Narsaq og Tasiilaq på trods af manglende bemyndigelse fra Finansudvalget.

- Jeg ønsker at understrege, at jeg som ansvarligt landsstyremedlem handlede, så snart jeg blev bekendt med, at der var sket en administrativ fejl i mit departement, og jeg har på ingen måde forhalet eller forsøgt at bortforklare fejlen. I februar 2010 blev jeg opmærksom på procedurefejlen og orienterer med det samme landsstyret og efterfølgende til Finansudvalget og Revisionsudvalget, siger Maliina Abelsen.

Samtidig blev der i Departementet for Sociale Anliggender foretaget en ændring i procedurerne for landsstyreoplæg, således at en lignende sag ikke kan gentage sig.

På baggrund af den redegørelse, som landsstyret afgav, konstaterer Revisionsudvalget, at Departementet for Sociale Anliggender allerede har taget skridt til, at lignende sager kan undgås fremadrettet. Heller ikke Finansudvalget anser det for nødvendigt med yderligere tiltag eller sanktioner i den konkrete sag og anser den for afsluttet. Det er også vigtigt at påpege, at sagen ikke har resulteret i et overforbrug, da der på den pågældende hovedkonto var uforbrugte midler i 2009. Midler der gerne skulle bruges til familiecentre.

- Jeg medgiver, at der er sket en fejl, og at jeg som politiker har det øverste ansvar. Det ansvar har jeg været mig bevidst, idet jeg handlede så snart, jeg blev bekendt med fejlen. Og det er ansvarligt, siger Maliina Abelsen.

Det er fortsat landsstyrets politik at støtte op omkring familiecentrene, og der har politisk været bred opbakning til at fjerne reglen om, at et familiecenter kun kan modtage tilskud i tre år.

Læs også Maliina Abelsen har overtrådt Landstingslov