Seminar om efterværn 2010

Målet med seminaret er at udveksle viden om det gode efterværn. Det vil sige, hvordan anbragte unge sikres den rette støtte, når de formelt bliver myndige og skal til at tage vare på sig selv.

Tirsdag d. 23. november 2010
Departementet for Sociale Anliggender
Emnekreds: Børns vilkår.

Departementet for Sociale Anliggender sætter i dagene 23.- 24. november 2010 fokus på overgangen til voksenlivet for anbragte unge på et seminar om efterværn i Ilulissat.

Landsstyremedlem for Sociale Anliggender Maliina Abelsen åbner seminaret.

- Det er afgørende at vores samfund skaber ressourcestærke borgere. Derfor skal vores børn og unge have de bedste muligheder og opvækstvilkår. Efterværn er en vigtig del af denne indsats og en afgørende trædesten for at bryde den negative sociale arv, udtaler Maliina Abelsen.

Målet med seminaret er at udveksle viden om det gode efterværn. Det vil sige, hvordan anbragte unge sikres den rette støtte, når de formelt bliver myndige og skal til at tage vare på sig selv.

Seminaret vil give fagpersoner mulighed for at inspirere hinanden til at finde nye muligheder for at sikre overgangen til voksenlivet for anbragte unge.

Når der sættes fokus på efterværn, er det for at sikre unge, som er vokset op hos en plejefamilie eller på en døgninstitution, et godt livsforløb, når de nærmer sig voksenalderen og skal til at stå på egne ben.

Erfaringerne viser, at mange anbragte unge har behov for støtte til skolegang, uddannelse, praktik og arbejde, også efter at den unge er flyttet fra plejefamilien eller døgninstitutionen. Derudover kan unge have behov for støtte til at danne sociale netværk og rådgivning om blandt andet om økonomi mv.

På seminaret deltager en bred vifte af aktører, som dagligt arbejder med børn og unge. Der vil være oplægsholdere fra et grønlandsk børnehjem, fra Piareersarfiit og fra en tidli-gere anbragt ung, der fortæller om sine erfaringer med efterværn. Derudover vil der være indlæg om erfaringer fra Norge og Danmark.