Mere sundhed for pengene

I dag er sundhedsvæsenets budgetter ikke realistiske inden for flere områder, idet der ikke er sammenhæng mellem bevillingerne og det planlagte aktivitetsniveau. Samtidig kan man forvente, at sundhedsvæsenets økonomi i stigende grad vil komme under pres, ikke mindst på grund af den øgede forekomst af livsstilsrelaterede sygdomme.

Torsdag d. 29. april 2010
Departementet for Sundhed
Emnekreds: Sundhedsvæsenet.

Konsulentfirmaet Deloitte har netop færdiggjort den længe ventede økonomi- og strukturanalyse af det grønlandske sundhedsvæsen. I rapporten kommer Deloitte med en række anbefalinger til, hvordan samfundet kan få mere sundhed for pengene.

Deloitte påpeger blandt andet, at der i lyset af de seneste års budgetoverskridelser på sundhedsområdet er behov for en politisk stillingtagen til, hvilket serviceniveau sundhedsvæsenet skal og kan leve op til inden for den økonomiske ramme, der er til rådighed.

I dag er sundhedsvæsenets budgetter ikke realistiske inden for flere områder, idet der ikke er sammenhæng mellem bevillingerne og det planlagte aktivitetsniveau. Samtidig kan man forvente, at sundhedsvæsenets økonomi i stigende grad vil komme under pres, ikke mindst på grund af den øgede forekomst af livsstilsrelaterede sygdomme.

Deloitte peger på tre metoder til at imødegå det stigende udgiftspres:
  • Effektiviseringer i sundhedsvæsenet via øget produktivitet og/eller reformer, som den planlagte Sundhedsreform
  • Tilførsel af flere ressourcer – for eksempel via omprioriteringer eller gennem øgede skatter eller indførelse af brugerbetaling
  • Strammere politisk prioritering og reduceret serviceniveau på udvalgte områder

Derudover peger Deloitte på en række konkrete områder, hvor de finder, at der kan sættes ind for at udnytte de økonomiske ressourcer bedre, herunder: øget fokus på udnyttelsen af de personalemæssige ressourcer, øget fokus på implementering af telemedicin og ændringer i takstpolitikken på teleområdet, hvor sundhedsvæsenets udgifter er voldsomt stigende i takt med den øgede digitalisering.

Sammenfatningen af rapportens konklusioner og anbefalinger kan læses her:
Grønlands sundhedsvæsen - udfordringer for fremtiden