2,2 millioner kroner til nedbringelse af ventelister

Med beslutningen om at afsætte midler til nedbringelse af ventelisterne for børn og unge styrkes indsatsen i forhold til FN´s børnekonvention, hvor der står: ”Børn har ret til at nyde den højst opnåede sundhedstilstand, adgang til behandling og genoprettelse af helbredet”.

Torsdag d. 7. oktober 2010
Departementet for Sundhed
Emnekreds: Børns vilkår.

Landsstyret har besluttet at bruge 2,2 millioner kroner af den pulje, der er øremærket til en særlig indsats over for børn og unge, til en ekstraordinær indsats i sundhedsvæsenet rettet mod børn og unge.

I dag venter mange børn på at blive vurderet af en børnelæge eller en børnepsykiater, eller på at få foretaget en operation, der kan forbedre deres hørelse. Med overførelsen af 2,2 millioner kroner til sundhedsområdet, kan ventelisterne på disse områder nedbringes betydeligt. Børnene får mulighed for hurtigere at opnå en bedre sundhedstilstand og får dermed et væsentligt bedre udgangspunkt i livet.

Landsstyret ønsker, at der arbejdes helhedsorienteret og tværgående med indsatserne rettet mod børn og unge. Ønsket er at sikre, at alle børn og unge får mulighed for at udvikle sig, så de i deres voksenliv kan indgå i samfundet som helstøbte, ansvarsbevidste og selvforsørgende borgere.

Departementet for Sundhed og Departementet for Sociale Anliggender har derfor et løbende samarbejde for at sikre koordination og sammenhæng i indsatserne på børne- og ungeområdet. Med beslutningen om at afsætte midler til nedbringelse af ventelisterne for børn og unge styrkes indsatsen i forhold til FN´s børnekonvention, hvor der står: ”Børn har ret til at nyde den højst opnåede sundhedstilstand, adgang til behandling og genoprettelse af helbredet”.