Dansk kræftpakke kommer Grønland til gode

Netop fordi vi selv er i gang med udarbejdelsen af en kræftredegørelse, som skal munde ud i en egentlig kræftplan for Grønland, er de erfaringer vi kan hente fra Danmark af meget stor værdi. De danske kræftplaner udgør et væsentligt input i forhold til vores eget arbejde på området

Tirsdag d. 23. november 2010
Departementet for Sundhed
Emnekreds: Sundhedsvæsenet.

Fredag den 19. november bragte KNR-radioavis et indslag med overskriften ”Dansk kræftaftale får ingen større effekt for grønlændere”.

Dette er ikke korrekt. Den danske kræftpakke vil få væsentlig betydning for grønlandske kræftpatienter.

- Jeg vil gerne understrege, at det arbejde, der forgår på kræftområdet i Danmark i høj grad vil komme vores patienter til gode. Rigtig mange grønlandske kræftpatienter gennemgår et behandlingsforløb i Danmark, og disse patienter vil få direkte gavn af de forbedringer, der indføres på de danske sygehuse, siger departementschef Ann Birke-kær Kjeldsen.

Den danske kræftpakke fokuserer blandt andet på diagnosticering af kræft, forbedrede behandlingsforløb og forebyggelse af kræft, hvor der blandt andet satses på at øge befolkningens kendskab til symptomer på kræft.

- Arbejdet med at stille kræftdiagnoser hurtigere og forbedring af behandlingen til uhelbredelige patienter er også områder, der vil få væsentlig betydning for patienter her i landet, ikke mindst i kraft af den viden der opbygges inden for disse områder, siger departementschef Ann Birkekær Kjeldsen og fortsætter:

- Netop fordi vi selv er i gang med udarbejdelsen af en kræftredegørelse, som skal munde ud i en egentlig kræftplan for Grønland, er de erfaringer vi kan hente fra Danmark af meget stor værdi. De danske kræftplaner udgør et væsentligt input i forhold til vores eget arbejde på området, slutter Ann Birkekær Kjeldsen.