Vold og alkohol fylder i sundhedsvæsenet

Når det gjaldt personer, som blev behandlet for skader efter vold, var hele 62 % påvirket af alkohol. Der blev registreret 290 ulykkestilfælde og 71 tilfælde af vold ud af i alt 2.403 akutte henvendelser i perioden.

Tirsdag d. 21. december 2010
Departementet for Sundhed
Emnekreds: Misbrugsproblemer, Sundhedsvæsenet, Økonomi.

Departementet for Sundhed har fået gennemført en undersøgelse, som bekræfter, at volds- og alkoholrelaterede skader medfører en betydelig belastning af sundhedsvæsenet.

Omkring 10 % af alle de personer, der henvendte sig akut, i den periode undersøgelsen fandt sted, var påvirket af alkohol i større eller mindre grad. Når det gjaldt personer, som blev behandlet for skader efter vold, var hele 62 % påvirket af alkohol. Der blev registreret 290 ulykkestilfælde og 71 tilfælde af vold ud af i alt 2.403 akutte henvendelser i perioden.

Næsten alle landets sygehuse og sundhedscentre deltog i undersøgelsen som fandt sted fra 21. maj til 7. juni 2010. Fordi undersøgelsen er udført i en begrænset periode, kan den kun vise tendenser på området. Undersøgelsen giver dog et godt grundlag for at foretage en registrering over en længere periode, som vil kunne give en mere præcis beskrivelse af problemets omfang.

- Vi har gennemført undersøgelsen, fordi det er meget vigtigt, at vi får synliggjort over for samfundet, hvor mange ressourcer sundhedsvæsenet bruger på at behandle skader, som er relateret til vold og alkohol. Når vi kender problemets omfang, kan vi sætte ind med mere målrettede oplysende og forebyggende tiltag, siger Naalakkersuisoq for Sundhed Agathe Fontain.

Undersøgelsen viser, at i de tilfælde hvor patienten er påvirket af alkohol, er der langt oftere behov for opfølgende behandling, end når patienten ikke er påvirket af alkohol. Den opfølgende behandling spænder fra konsultation ved læge eller sygeplejerske til indlæggelse lokalt eller overflytning til et andet sygehus.

Undersøgelsen blev udført ved hjælp af et spørgeskema, som blev udfyldt af sundhedspersonalet ved alle akutte henvendelser. Audit Projekt Odense, som er en forskningsenhed tilknyttet Syddansk Universitet, har stået for udarbejdelsen af spørgeskemaet og den efterfølgende analyse af resultaterne.

Du kan læse mere om undersøgelsen i rapporten:
Volds- og alkoholrelaterede skader behandlet i det grønlandske sundhedsvæsen