Undersøgelse af radioaktiv forurening i Avanersuaq

Ud fra en strålebeskyttelsesmæssig vurdering er der, med den nuværende brug af området, ikke behov for restriktioner for ophold i det forurenede område eller behov for oprensende foranstaltninger. Det vurderes også, at der ikke er behov for at gennemføre yderligere målinger af plutoniumindholdet i personer, som bor i Avanersuaqområdet.

Tirsdag d. 6. december 2011
Departementet for Sundhed
Emnekreds: Forsvarsområderne, Sundhedsvæsenet, Thule Air Base.


(an 2000)

Resultaterne fra den seneste undersøgelse af radioaktiv forurening i Avanersuaq offentliggøres i dag. Rapportens overordnede konklusion er, at forureningen på land i Thule-området ikke har betydning for befolkningens sundhed.

RISØ lavede i 2007 og 2008 en undersøgelse af den radioaktive forurening på landjorden efter ulykken ved Pituffik (Thule Airbase) i 1968. Statens Institut for Strålehygiejne har med baggrund i RISØ’s data vurderet de sundhedsmæssige aspekter af forureningen, som er samlet i en fælles rapport.

Ud fra en strålebeskyttelsesmæssig vurdering er der, med den nuværende brug af området, ikke behov for restriktioner for ophold i det forurenede område eller behov for oprensende foranstaltninger. Det vurderes også, at der ikke er behov for at gennemføre yderligere målinger af plutoniumindholdet i personer, som bor i Avanersuaqområdet.

RISØ rapporten er udarbejdet på baggrund af et ønske om mere tilbundsgående undersøgelser af sundhedsfaren ved forureningen på land efter ulykken i 1968, hvor et amerikansk B-52 fly med kernevåben ombord forulykkede ved Pituffik.

Borgerne i Qaanaaq er i dag blevet informeret om undersøgelsens resultater. Den videre opfølgning af rapportens anbefalinger vil blive diskuteret på et møde i Samarbejdsudvalget mellem Grønland og Danmark d. 8. december 2011. Samarbejdsudvalgets grønlandske medlemmer består af borgere fra Avanersuaq og medarbejdere fra Selvstyret.

Undersøgelsernes resultater er sammenfattet i rapporten Undersøgelse af radioaktiv forurening på landjorden ved Thule og vurdering af stråledoser.

Afdelingen for Strålingsforskning på Risø DTU har desuden udgivet 2 mere detaljerede rapporter om selve undersøgelsen. Statens Institut for Strålebeskyttelse under Sundhedsstyrelsen har beskrevet baggrunden for de tilhørende vurderinger af stråledoser og den medfølgende sundhedspåvirkning i en selvstændig rapport.

Alle rapporterne kan findes på forskningsinstitutionernes hjemmesider og vil desuden blive lagt på www.thulesundhed.dk, hvor man også kan finde yderligere information om forekomsten af plutonium i Thuleområdet, og om den omfattende sundhedsundersøgelse af befolkningen i Avanersuaq (Thuleområdet), der blev gennemført i 2010-2011.

Læs også
Sundhedsundersøgelsen i Avanersuaq er afsluttet